Fristad Uppsala

Stipendiets syfte

Runt om i världen förföljs författare, andra skribenter och konstnärer när de försöker använda sig av rätten att fritt uttrycka sina åsikter. För att stödja yttrandefriheten och det fria ordet har kommunfullmäktige bestämt att Uppsala ska vara en fristad för förföljda författare.

Vem som kan söka stipendiet

Skribenter och konstnärer söker genom den världsomspännande medlemsorganisationen ICORN vistelse i medlemsstäder. 

Stipendiets storlek

Kulturnämnden beslutar årligen om storleken på stipendiet. Stipendiet är ett vistelsestipendium under högst två år.

Tidigare stipendiater

  • 2015-2017 Bisrat Woldemichael
  • 2012-2014 Sedigheh Vasmaghi, Iran
  • 2009-2011 Anisur Rahman, Bangladesh
  • 2008 Taslima Nasrin, Bangladesh

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala