Fristad Uppsala

Stipendiets syfte

Runt om i världen förföljs författare, andra skribenter och konstnärer när de försöker använda sig av rätten att fritt uttrycka sina åsikter. För att stödja yttrandefriheten och det fria ordet har kommunfullmäktige bestämt att Uppsala ska vara en fristad för förföljda författare.

Arbetet sker i samarbete med den ideella organistaionen International Cities of Refuge Network (ICORN) som arbetar för att skydda förföljda författare och skribenter. 
Läs om ICORNs arbete på www.icorn.org/

Fristad Uppsala firar 10 år

 

Under 2018 firar Uppsala kommun 10 år som fristad för förföljda författare. Det uppmärksammar vi genom att arrangera tio programpunkter på tio olika platser som belyser yttrandefrihetsfrågor ur ett internationellt, nationellt och lokalt perspektiv.
Läs programpunkterna för jubileumsfirandet Fristad Uppsala 10 år

Vem som kan söka stipendiet

Skribenter och konstnärer söker genom den världsomspännande medlemsorganisationen ICORN vistelse i medlemsstäder. 

Stipendiets storlek

Kulturnämnden beslutar årligen om storleken på stipendiet. Stipendiet är ett vistelsestipendium under högst två år.

Tidigare stipendiater

  • 2015-2017 Bisrat Woldemichael
  • 2012-2014 Sedigheh Vasmaghi, Iran
  • 2009-2011 Anisur Rahman, Bangladesh
  • 2008 Taslima Nasrin, Bangladesh

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala