Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kommunen kartlägger och bekämpar jätteloka som växer på kommunens mark. Detta sker med hjälp av anmälningar från allmänheten och egna parkentreprenörer. En långsiktig bekämpningsplan pågår sedan våren 2016.

Jättelokan är farlig på grund av att den innehåller furokumariner som påverkar hudens känslighet för solljus. Om du får växtsaft på dig och sedan vistas i solen kan du få brännblåsor. Du som själv äger mark bör även bekämpa jättelokan på din mark.

Ladda ner en folder om jättelokan. (PDF, 186 KB)

Felanmäl områden med jätteloka

Gör gärna en felanmälan i kommunens felanmälningssystem om du hittar en växtplats med jätteloka.

Innan du felanmäler bör du

 • kontrollera att du inte förväxlar jättelokan med likande växter
 • titta på kartan över kända områden med jätteloka och se om området redan finns utmärkt på kartan.

Felanmäl område med jätteloka

Se karta över kända områden med jätteloka

Kommunen kan bara bekämpa jättelokan på kommunägd mark.  Om du har en jätteloka på din mark är det ditt ansvar att ta bort den. 

Fakta om växten

Jättelokan är en hög och mycket kraftig ört med meterlånga, bredflikiga blad som har långa, grova och håriga skaft. Vanligen blir den 2–3 meter hög. Stjälkarna är grova, rödfläckiga och håriga. Små, vita blommor sitter i flockar samlade i en uppemot 50 centimeter bred sammansatt flock. Jättelokan blommar i juni och juli.

1 av 4
Jätteloka, Jättebjörnloka

Kännetecken och förväxlingsarter

Det främsta kännetecknet för jätteloka är att den är betydligt större än sina förväxlingsarter. Släktingen björnloka finns naturligt i Sverige men är mycket mindre. Den ger också brännskador vid beröring, men den varken sprider sig eller tar över växtlighet på samma sätt som jättelokan.

Även kvanne, strätta och större hundkäx som är helt ofarliga kan misstas för jättelokan. I illustrationen här nedan kan du se jättelokan i jämförelse med björnlokan och kvanne/strätta.

Storleksillustration, Jätteloka

 

Från vänster: Björnloka cirka 1 meter hög, Kvanne/Strätta cirka 2 meter hög och Jätteloka cirka 3 meter hög.

Att ta bort jätteloka

Det är viktigt att bära skyddskläder vid bekämpning. Det här är bra att tänka på:

 • Bär vattenavstötande plagg och skor.
 • Bär skyddsglasögon eller visir.
 • Bär vattenavstötande handskar.
 • Skölj av kläder efter bekämpning.
 • Använd inte trimmer eller röjsåg som virvlar upp växtsaft.
 • Bekämpa helst när det är mulet.
 • Bekämpa helst vid uppehåll, för att minska risken för stänk. Blöta kläder suger dessutom lättare åt sig växtsaft.
 • Ha med tvål och vatten om du utsätts för växtsaften.
 • Oavsett bekämpningsmetod ska växten bekämpas minst 2–3 gånger per år för ett lyckat resultat. Frön kan finnas kvar i marken i upp till 5 år.

För att ta död på plantan ska du helst agera tidigt på våren och gräva upp hela växten. Har den hunnit växa till sig kan du gräva av stjälken minst 10 centimeter under markytan. Kom ihåg att kemiska växtskyddsmedel kräver behörighet och i vissa fall ska anmälas till miljöförvaltningen.

Läs mer om kemiska växtskyddsmedel och ansök om behörighet 

Om du ser en jätteloka som redan hunnit växa sig stor – klipp av knoppar och blommor för att förhindra spridning. Tänk även på att vara noga med att inte lämna kvar några avhuggna knoppar och blommor på marken. Lägg dem i en plastsäck, knyt ihop och släng som brännbart avfall på återvinningscentralen eller i hushållssoporna.

Om du får växtsaft på huden

Jättelokan, och dess närmaste släktingar, har växtsaft som gör huden känslig för solljus. Symptomen är kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som kan vara mycket smärtsamma. Får du växtsaft på dig, tvätta direkt med tvål och vatten. Skydda huden mot solljus under en vecka.

För mer information kan du kontakta Giftinformationscentralen eller besöka 1177 vårdguidens webbplats .

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Stadsträdgården kan få nytt hotell och större restaurangverksamhet – dags att tycka till

  Vid entrén till Stadsträdgården kan vi snart få se ett större hotell, nytt torg och utvidgad restaurangverksamhet om den nya detaljplanen går igenom. Planen gör det möjligt att skapa en plats för mer turism och upplevelser i Uppsala som stad. Och nu är det snart dags att tycka till om förslaget.

 • Natur i Gamla Uppsala skyddas– nytt naturreservat

  Det populära friluftsområdet i Gamla Uppsala blir nu naturreservat. Det innebär till exempel att värdefulla arter som backsippor får bättre förutsättningar. Tanken med reservatet är också att stärka friluftslivet genom att exempelvis göra det lättare att besöka värdefull natur- och kulturmiljö.

Kampanjer
 • Gottsunda allaktivitetshus Sommar för alla

 • Lördagar i Hammarskog

  Välkommen till Hammarskog - aktiviteter för alla åldrar!

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du saker att göra inom Uppsala kommun. Här samlar vi aktiviteter inför alla lov men också övrig fritid.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.