Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Jättebalsamin

Bilden visar en jättebalsamin. Fler bilder finns på invasivaarter.nu .

Fakta om växten och EU-förbud

Jättebalsamin finns etablerad i förvildade bestånd sedan 1918 och är vanligt förekommande i hela landet, förutom Norrlands inland. Genom att jättebalsamin bildar täta bestånd konkurrerar den med andra växter om plats och solljus. Den konkurrerar även med de naturligt förekommande växterna om pollinerare, till exempel bin. De vanliga växterna får färre besök av pollinerare och därmed minskad frösättning. Arten är inte giftig och alltså helt ofarlig att hantera för människor.

Den är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att:

 • importera
 • sälja
 • odla
 • transportera
 • använda
 • byta
 • och sätta ut i naturen. 

Bekämpningsinsats i Uppsala

Uppsala kommun kommer att börja arbetet med en bekämpningsinsats utmed Fyrisån i naturreservatet Årike Fyris vid Sunnersta. Vi kommer att samarbeta med Upplands botaniska förening vars medlemmar kommer hjälpa kommunens personal på plats. Bekämpningen går ut på att för hand rycka upp varje planta, vilket är lätt gjort då de har ett klent rotsystem. Alla plantorna läggs sedan i plastpåsar och körs till återvinningen och där är det viktigt att de placeras i brännbart.

Hjälp enkelt till

Kommunen kommer också sätta upp ett par extra sopkärl längs med cykel- och gångstigen så att privatpersoner som vill hjälpa till kan göra insats genom att rycka plantor och sedan placera dem i sopkärl avsedda för just den växten.

Det är som mest effektivt att bekämpa växten då den blommar, men innan den har hunnit skapa frökapslar. Frökapslarna går lätt sönder och fröna sprids långt, så därför vill man ta bort växten innan frökapslarna har bildats.

Rapportera in dina fynd

Om du som privatperson hittar jättebalsamin i naturen är det bra om du rapporterar in det till Artportalen via www.invasivaarter.nu

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Stadsträdgården kan få nytt hotell och större restaurangverksamhet – dags att tycka till

  Vid entrén till Stadsträdgården kan vi snart få se ett större hotell, nytt torg och utvidgad restaurangverksamhet om den nya detaljplanen går igenom. Planen gör det möjligt att skapa en plats för mer turism och upplevelser i Uppsala som stad. Och nu är det snart dags att tycka till om förslaget.

 • Natur i Gamla Uppsala skyddas– nytt naturreservat

  Det populära friluftsområdet i Gamla Uppsala blir nu naturreservat. Det innebär till exempel att värdefulla arter som backsippor får bättre förutsättningar. Tanken med reservatet är också att stärka friluftslivet genom att exempelvis göra det lättare att besöka värdefull natur- och kulturmiljö.

Kampanjer
 • Gottsunda allaktivitetshus Sommar för alla

 • Lördagar i Hammarskog

  Välkommen till Hammarskog - aktiviteter för alla åldrar!

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du saker att göra inom Uppsala kommun. Här samlar vi aktiviteter inför alla lov men också övrig fritid.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.