Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Varning

  Information

  Se upp, risk för fallande träd och grenar!

  I vissa av kommunens skogar har granar dött på grund av att de angripits av insekten granbarkborre. Vi jobbar kontinuerligt med att ta ner de farligaste träden längs skyltade och färgmarkerade stigar och leder. Men det är inte alltid vi hinner med i granbarksborrarnas tempo. Var därför extra försiktig när du besöker våra skogar, speciellt vid blåsigt väder, och håll extra koll på döda träd.

 2. I korthet

  En stig genom Vårdsätraskogen.

  Vårdsätra skog är lite mindre än 1 kvadratkilometer till ytan. Skogen innehåller många naturtyper och ett rikt fågelliv.

  I Vårdsätra skog finns

  • flera kulturminnen
  • rik och omväxlande natur
  • nästan alla svenska trädslag men också flera utländska arter
  • många gångstigar där folk har gått sedan mitten av 1600-talet. Gula stigen passerar genom Vårdsätra skog
  • en cykelled, Sunnersta mountainbikeled, med anslutning till Södra Uppsalas MTB-led.

  Läs mer om Sunnersta mountainbikeled.

  Folder om Vårdsätra skog med karta över området (PDF, 4 MB)

 3. Hitta hit

  Vårdsätra skog ligger mellan Sunnersta och Vårdsätra, intill Gottsundagipen. De stadsbussar som tar dig dit är buss nummer 11 och 20. Sök resa på ul.se

  Se friluftsområdet på karta.

 4. Stigar och leder

  Vårdsätra skogsslinga är en 3,8 kilometer lång promenadstig märkt med rödmålade band på träden. 

  Genom skogen passerar också gula stigen. Den är markerad med gula prickar och fortsätter 8 kilometer norrut till Sten Sture-monumentet.

  I skogen finns också en mountainbikeled på cirka 3,5 kilometer som är en del av Sunnerstas mountainbikeled och som ansluter till Södra Uppsalas MTB-led (som går norrut parallellt med Gula stigen).

  Läs mer om Gula stigen.

 5. Djur och natur

  Vårdsätra skog innehåller många naturtyper och har ett rikt fågelliv. Den varierade naturen här gör att många olika djur- och växtarter kan hitta ett ställe i skogen att trivas på.

  I skogen växer nästan alla våra svenska trädslag. Här finns även flera utländska arter, de flesta planterade av universitetets skogsförvaltare på 1930-talet.

  I nordost har skogen sedan 1970-talet fått sköta sig själv. Där ska den bli tät, spännande och utvecklas fritt till naturskog.

 6. Historia

  Skogen har sedan medeltiden tillhört Vårdsätra gård. Tidigare var skogen glesare och användes som betesmark för gårdens djur. Idag har en del av åkrarna och ängarna vuxit igen.

  I söder ligger en lund som är gammal hagmark, där kan du bland annat se flera ädla lövträd.

  Tidigare låg det flera torp i skogen som tillhörde Vårdsätra gård, till exempel Ryttartorpet och Norrtorpet. Idag kan du se spår av torpen i form av husgrunder, diken och kulturväxter.

 7. Kontakt

  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Sommar runt slottet

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.