Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  En stig genom höstskog i Stabby backe och Stabbyskogens friluftsområde.

  Stabby backe och Stabbyskogen ligger cirka tre kilometer väster om centrala Uppsala.

  Här kan du

  • se tydliga spår efter inlandsisen och lämningar från forntiden
  • besöka den gamla prästgården
  • promenera på gångvägar som är anpassade för dig med rullstol eller på Linnéstigarna Hågavandringen och Husbyvandringen
  • löpträna på en upplyst motionsslinga
  • grilla vid grillplatser som är anpassade för barn och rullstolsburna
  • klättra i träd, bygga kojor och åka pulka
  • rasta hundar i någon av de två hundrastgårdarna
  • grilla på någon av grillplatserna
  • träna i Stabbys utegym som ligger i anslutning till motionsspåret.

  Folder om Stabby backe och Stabbyskogen med karta över området (PDF, 792 KB)

 2. Hitta hit

  Stabby backe och Stabbyskogen ligger cirka tre kilometer väster om centrala Uppsala. Om du vill åka buss till Stabbyskogen kan du ta stadsbuss nummer 9 och kliva av vid Stabby Prästgård. Sök resa på ul.se

  Se friluftsområdet på karta.

 3. Stigar och leder

  Flera av vägarna i området är framkomliga med rullstol eller barnvagn.

  Motionsspår

  I området finns ett 1,9 kilometer långt elljusspår.

  Linnestigen Hågavandringen och Husbyvandringen

  Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Genom friluftsområdet går två av dessa stigar, Hågavandringen och Husbyvandringen. 
  Läs om vandringarna på linnestigarna.se

 4. Djur och natur

  Den norra delen av området består av bergsknallar täckta av barr- och lövskog. Här finns också ett litet kärr. Artrikedomen bland både växter och djur är som störst bland ädellövträden i norr.

  Den sydöstra delen av området består av gräs och ängsytor där får betar. Fåren gynnar artrikedomen och hindrar marken från att växa igen.

 5. Fornminnen och kultur

  Inlandsisen har format terrängen

  Fina slipade berghällar med isräfflor vittnar om inlandsisens nötning på berggrunden för 10 000 år sedan. När isen smälte dröjde det 5 000 år innan de slipade hällarna steg upp ur havet och bildade en gles skärgård. Under äldre järnåldern för ungefär 2 500 år sedan hade landhöjningen kommit så långt att ”Stabbyön” vuxit ihop med fastlandet.

  Kulturlämningar

  De större öarna i det forntida havet befolkades snabbt av människan. I området finns ett stort antal järnåldersgravar. Du hittar dem till exempel på kullen alldeles söder om Stabby prästgård, intill Eriksskolan och i fårhagen inne bland slånsnåren. Minnen finns också från senare bebyggelse som till exempel husgrunder, rester av växthus och syrenberså.

  Stabby prästgård

  Prästgården med sina röda byggnader är ett typiskt exempel på svensk byggnadskonst från 1800-talet. Stabbys mest berömde präst är Nathan Söderblom som bodde här med sin familj 1901–1912.

 6. Kontakt

  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Sommar runt slottet

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.