Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Varning

  Information

  Se upp, risk för fallande träd och grenar!

  I vissa av kommunens skogar har granar dött på grund av att de angripits av insekten granbarkborre. Vi jobbar kontinuerligt med att ta ner de farligaste träden längs skyltade och färgmarkerade stigar och leder. Men det är inte alltid vi hinner med i granbarksborrarnas tempo. Var därför extra försiktig när du besöker våra skogar, speciellt vid blåsigt väder, och håll extra koll på döda träd.

 2. I korthet

  1 av 3
  Får i Kronparken

  Namnet Kronparken kommer från att skogen en gång var en kronopark, ett område för kunglig jakt. 

  Här kan du

  • titta på de 350 år gamla tallarna 
  • undersöka de ovanliga arterna av svampar, växter och insekter, som till exempel talltickan och reliktbocken
  • promenera på Gula stigen
  • MTB i och genom området

    

  Folder om Kronparken med karta över området (PDF, 2 MB)

 3. Hitta hit

  Kronparken ligger precis intill Polacksbacken. 

  De busshållplatser som ligger närmast Kronparken är Grindstugan och Polacksbacken. Sök resa på ul.se

  Se naturreservatet på karta.

 4. Regler vid ditt besök i Kronparken

  I Kronparkens naturreservat gäller särskilda regler för att skydda växter, djur och natur. Därför får du inte

  • skada mark, berg, växter och djur. Du får plocka blommor, bär och marklevande svampar till dig själv eller för tillfällig pedagogisk verksamhet
  • låta din hund gå utan koppel
  • parkera motorfordon eller husvagn
  • tälta
  • cykla utanför anvisade stigar och vägar. 1 oktober –1 april får du cykla öster om Dag Hammarskjölds väg
  • sätta upp affischer eller snitsla förutom vid tillfälliga arrangemang.
 5. Stigar och leder

  Gula stigen

  I Kronparken kan du promenera på Gula stigen. Det är en cirka 10 kilometer lång vandringsled genom Uppsalas södra delar.

  Terrängcykling

  I Kronparken finns en cirka 1 kilometer lång MTB-slinga i norra delen av naturreservatet öster om Dag Hammarskjölds väg. Under perioden 1 oktober till 1 april är det dessutom fritt att terrängcykla i hela området öster om Dag Hammarskjölds väg.

   

  Folder med karta över Gula stigen (PDF, 5 MB)

 6. Historia

  En kronopark var ett område för kunglig jakt. Ett tidigt hot mot Kronparken var att man började hugga mer timmer här. Men 1773 förhindrade Gustav III en avverkning och förklarade samtidigt Kronparken fredad. Den blev därmed det första statligt skyddade naturområdet i Sverige.

  Marken i Kronparken har länge blivit utsatt för slitage. Detta har hållit gran och sly borta och gjort att tallarna kunnat växa sig stora. Först gick djur lösa bland tallarna och betade och i slutet av 1600-talet började militären använda området för övning. Militären nötte marken med tunga vagnar, kanoner, hästar och senare också motordrivna militärfordon. 

  1863 högg markägaren ner delar av Kronparkens äldsta och mest värdefulla tallbestånd för att göra plats för en skjutbana. Många grova tallar avverkades också under första världskriget.

  1982 började avvecklingen av den militära verksamheten i Kronparken. Och när ingen fanns där som nötte marken började lövsly och gran växa vilket missgynnade tallarna. Därför håller numera kommunen marken öppen och fri från gran och sly. Allt för att bevara det säregna tallskogsområdet med sin speciella fauna och flora. 

 7. Djur och natur

  Kronparken har ett av de grövsta tallbestånden i Sverige. De äldsta tallarna är över 350 år gamla och här finns också Upplands grövsta tall.

  Gamla tallar är viktiga för en del fåglar. Den helsvarta hackspetten spillkråka hackar hål i stammen på jakt efter insekter. Skogsduva och rödstjärt använder också hålen som boplatser.

  Högt upp på tallstammarna växer tallticka. Tallen måste vara äldre än 100 år för att talltickan ska trivas. I Kronparken lever också reliktbocken.

  Tallarna i Kronparken är Smultronställe i naturen.
  Folder om tallarna i Kronparken (PDF, 360 KB)

 8. Kontakt

  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i naturreservatet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

  Kontakta områdets förvaltare

  Gör en felanmälan om du upptäcker något som är trasigt eller behöver åtgärdas.

  Telefon:
  018-727 00 00

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Trädgårds- och växtmarknad på Kungsängstorg

  3 juni lever det historiska handelstorget Kungsängstorg upp med en grönskande trädgårds- och växtmarknad. På plats finns även Gränby 4H-gård, Bibliotek Uppsalas bibliotekscykel, Naturskolan och Biotopia. Välkommen!

 • Var med på Aspens dag 19 april

  Onsdag 19 april med start 16.00 firar vi att aspen, Upplands landskapsfisk åter kan vandra uppför Islandsfallet tillsammans med andra fiskar.

 • Välkommen till invigning av Brunnslockspoesi

  Har du sett ett brunnslock som ser lite annorlunda ut på sista tiden? Välkommen på invigning av Uppsalas brunnslockspoesi.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Gottsunda allaktivitetshus Sommar för alla

 • Lördagar i Hammarskog

  Välkommen till Hammarskog - aktiviteter för alla åldrar!

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du saker att göra inom Uppsala kommun. Här samlar vi aktiviteter inför alla lov men också övrig fritid.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.