Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Alla hamnar som har utrymme för minst 25 fritidsbåtplatser är skyldiga att ta emot allt avfall som fritidsbåtarna har behov av att lämna. Senast den 1 januari 2024 ska hamnarna ha en godkänd avfallshanteringsplan som visar hur mottagandet ser ut. Planen ska godkännas av kommunen senast den 31 december 2023.

Nya regler

Från den 1 maj 2023 gäller en ny föreskrift (TSFS 2023:12) om avfallshantering för fritidsbåtshamnar. De nya reglerna innebär att alla hamnar med minst 25 båtplatser ska ta emot fritidsbåtarnas avfall. Kravet gäller för exempelvis toalettavfall, hushållssopor och farligt avfall. Detta innebär att hamnarna måste ha fungerade anordningar för avfall och med rätt kapacitet. Anordningarna ska vara korrekt placerade och lagas direkt om de skulle gå sönder.

Läs mer om de nya reglerna på Transportstyrelsens webbplats

Undantag: Det finns dock några undantagna från krav på mottagningsanordningar och avfallshanteringsplaner, t.ex. vid naturhamnar eller när båtplatserna tillhör boende i området som hanterar avfallet vid sin bostad.

Avfallshanteringsplan

Fritidsbåtshamnarna ska ha en skriftligt upprättad plan för mottagande och hantering av avfall, som är godkänd av kommunen (i Uppsala är det miljö- och hälsoskyddsnämnden). Krav på vad planen ska innehålla finns i Transportstyrelsens föreskrift. Om en hamn inte har någon godkänd plan för avfallshantering eller tillräckliga anordningar för mottagande av avfall kan kommunen från och med den 1 januari 2024 skicka ut en sanktionsavgift.

Kraven i den nya föreskriften innebär att fritidsbåtshamnar i Uppsala kommun måste upprätta avfallshanteringsplaner och skicka in dem till miljöförvaltningen. Detta ska ske i god tid innan årsskiftet för att de ska hinna godkännas. Sanktionsavgiften gäller även om en avfallshanteringsplan skickats in till tillsynsmyndigheten men ännu inte blivit godkänd senast 31 december 2023.

Ladda ner blankett för avfallshanteringsplan på Transportstyrelsens webbplats

Skicka in er avfallshanteringsplan till miljoforvaltningen@uppsala.se eller via kommunens kontaktcenter uppsala.kommun@uppsala.se senast den 23 november 2023 för att miljöförvaltningen ska hinna godkänna den innan årsskiftet.

Hantera farligt avfall på rätt sätt

Det finns särskilda krav för hantering av farligt avfall. Mer information om detta finns på webbsidan Hantera och transportera farligt avfall på rätt sätt - Uppsala kommun

Avgifter och ansvar

Fritidsbåtshamnarna får ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för mottagandet och behandlingen av avfallet. Mer om avgiften finns att läsa i Transportstyrelsens föreskrift.

Avgiften kan till exempel ingå i båtplats-, hamn- eller gästhamnsavgiften. När det gäller toalettavfall finns det möjlighet att ta ut en direkt avgift för viss del av avfallet.

Den som tar ut en avgift har ansvar för att uppfylla kraven som rör mottagande av avfall från fritidsbåtar. Om ingen avgift tas ut är det fastighetsägaren som har ansvar för att kraven är uppfyllda.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats om mottagning av avfall i hamn

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Stadsträdgården kan få nytt hotell och större restaurangverksamhet – dags att tycka till

  Vid entrén till Stadsträdgården kan vi snart få se ett större hotell, nytt torg och utvidgad restaurangverksamhet om den nya detaljplanen går igenom. Planen gör det möjligt att skapa en plats för mer turism och upplevelser i Uppsala som stad. Och nu är det snart dags att tycka till om förslaget.

 • Natur i Gamla Uppsala skyddas– nytt naturreservat

  Det populära friluftsområdet i Gamla Uppsala blir nu naturreservat. Det innebär till exempel att värdefulla arter som backsippor får bättre förutsättningar. Tanken med reservatet är också att stärka friluftslivet genom att exempelvis göra det lättare att besöka värdefull natur- och kulturmiljö.

Kampanjer
 • Gottsunda allaktivitetshus Sommar för alla

 • Lördagar i Hammarskog

  Välkommen till Hammarskog - aktiviteter för alla åldrar!

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du saker att göra inom Uppsala kommun. Här samlar vi aktiviteter inför alla lov men också övrig fritid.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.