Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Lokala föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun

Uppsala kommun har rätt att, utöver de regler som finns i 3 kap. ordningslagen om ordning och säkerhet på offentliga platser, meddela ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas.

Sammanfattning

Kommunen kan endast meddela föreskrifter som går längre än de allmänna bestämmelserna i ordningslagen och får inte begränsa de allmänna ordningsföreskrifterna som finns i ordningslagen. Frågor som är reglerade i någon annan författning eller som kan regleras med stöd av en annan författning kan inte regleras i de lokala ordningsföreskrifterna. Uppsala kommun föreskriver följande lokala ordningsföreskrifter med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Notering

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

Paragrafen om Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor är under revidering. Tillsvidare gäller den ursprungliga formuleringen beslutad av kommunfullmäktige 2013-03-25, då 17 §:

"20 § Polismyndighetens tillstånd krävs för användning av pyrotekniska varor inom områden enligt bilaga.För övriga områden med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd vid alla tidpunkter utom nyårsafton och sista april från kl. 18.00 till kl. 02.00 därpå följande dag.Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från sjukhus och vårdinrättningar."