Här hittar du möteshandlingar för Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB (tidigare under namnet AB Uppsala kommuns Industrihus).

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler i Uppsala. Totalt handlar det om cirka 220 000 kvadratmeter lokalyta i cirka femtio fastigheter. Lokalerna finns både i Uppsalas centrala delar och i andra stadsdelar.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Utvecklingsfastigheter AB

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB har 5 ledamöter och 3 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
Telefon:
018-56 29 95
Fax:
018–50 66 99
Postadress:
Uppsala arenor och fastigheter
753 75 Uppsala