Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk där företag, föreningar och offentliga organisationer samverkar för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Lokala lösningar på ett globalt problem

Uppsala klimatprotokoll jobbar för att hitta lokala lösningar på ett globalt problem. Lösningar som underlättar för alla att leva och verka klimatmedvetet. Arbetet inom klimatprotokollet har bland annat bidragit till att Uppsala kommun utsetts till Sveriges klimatstad 2013 av Världsnaturfonden.

Uppsala klimatprotokoll har en egen webbplats.
Gå till klimatprotokollet.uppsala.se