Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk där företag, föreningar och offentliga organisationer samverkar för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Lokala lösningar på ett globalt problem

Uppsala klimatprotokoll jobbar för att hitta lokala lösningar på ett globalt problem. Lösningar som underlättar för alla att leva och verka klimatmedvetet.

Arbetet inom klimatprotokollet har bland annat bidragit till att Uppsala kommun utsetts till Årets klimatstad av Världsnaturfonden, både 2013 och 2018.

Uppsala klimatprotokoll har en egen webbplats.
Gå till klimatprotokollet.uppsala.se