Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  I Uppsala jobbar vi för att allt större del av alla resor ska ske via gång, med cykel eller kollektivtrafik. År 2050 hela 75 procent av resorna.  Vi vill också att alla som bor i staden, i prioriterade tätorter och på landsbygden ska kunna nå förskola, skola, dagligvarubutiker, parker och naturområden inom tio minuter till fots, på cykel eller med kollektivtrafiken. Därför främjar vi kombinationsresor. Det innebär att du enkelt och effektivt ska kunna byta mellan olika trafikslag.

  Ett steg i att nå de här målen är att bygga pendlarparkeringar. Parkeringarna ska möjliggöra kombinationsresor i syfte att bland annat minska bilberoendet och uppmuntra till mer hållbara resor.

 2. Pendlarparkeringar gör det lättare att resa med kollektivtrafik

  En pendlarparkering möjliggör för dig att samåka med andra och byta färdmedel. Här kan du parkera din bil och cykel för att sen byta till buss, tåg eller samåkning i någon annans bil. Parkeringarna ska öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för dig som bor utanför staden och göra det enklare för dig att ta dig in till Uppsala.

  Om det är enkelt att göra långa resor med kollektivtrafiken innebär det att vi nyttjar det regionala vägsystemet på ett mer effektivt sätt. Vi får då också mindre köer och trängsel lokalt på våra vägar och vårt klimatavtryck blir mindre. Därför är pendlarparkeringar på landsbygden extra viktiga och något vi prioriterar i första hand. Lägen i och i närheten av Uppsala tätort är prioriterade i ett senare skede då förutsättningar för framkomligheten i staden förändras.

 3. Avgiftsfri parkering

  Vi har avgiftsfria parkeringsplatser för bilar på våra pendlarparkeringar. På några av parkeringarna finns tidsreglerade platser. Det betyder att du får parkera avgiftsfritt även på de platserna men under en begränsad tid. Står du kvar på platsen längre än skylten säger att du får kan det medföra böter.

 4. Här finns pendlarparkeringarna

  Pendlarparkeringarna i listan nedan är sådana som Uppsala kommun ansvarar för. 

  • Björklinge centrum
  • Gnistarondellen/Viktoria
  • Järlåsa station
  • Knutby skola
  • Lindbacken
  • Skyttorp station – västra och östra
  • Storvreta station
  • Vattholma station västra
  • Boländerna – vid korsningen Almungevägen/Tycho Hedéns väg

  Pendlarparkering på privat mark

  Det finns även parkeringar som ligger på privat mark, som används som pendlarparkeringar. Dessa förvaltas och övervakas inte av Uppsala kommun.

   

 5. Kontakta Kontaktcenter

  Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

  Kontakta Uppsala kommun.

  Telefon:
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2 i Uppsala
  Postadress:
  Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala