Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  I Uppsala jobbar vi för att allt större del av alla resor ska ske via gång, med cykel eller kollektivtrafik. År 2050 hela 75 procent av resorna.  Vi vill också att alla som bor i staden, i prioriterade tätorter och på landsbygden ska kunna nå förskola, skola, dagligvarubutiker, parker och naturområden inom tio minuter till fots, på cykel eller med kollektivtrafiken. Därför främjar vi kombinationsresor. Det innebär att du enkelt och effektivt ska kunna byta mellan olika trafikslag.

  Ett steg i att nå de här målen är att bygga pendlarparkeringar. Parkeringarna ska möjliggöra kombinationsresor i syfte att bland annat minska bilberoendet och uppmuntra till mer hållbara resor.

 2. Pendlarparkeringar gör det lättare att resa med kollektivtrafik

  En pendlarparkering möjliggör för dig att samåka med andra och byta färdmedel. Här kan du parkera din bil och cykel för att sen byta till buss, tåg eller samåkning i någon annans bil. Parkeringarna ska öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för dig som bor utanför staden och göra det enklare för dig att ta dig in till Uppsala.

  Om det är enkelt att göra långa resor med kollektivtrafiken innebär det att vi nyttjar det regionala vägsystemet på ett mer effektivt sätt. Vi får då också mindre köer och trängsel lokalt på våra vägar och vårt klimatavtryck blir mindre. Därför är pendlarparkeringar på landsbygden extra viktiga och något vi prioriterar i första hand. Lägen i och i närheten av Uppsala tätort är prioriterade i ett senare skede då förutsättningar för framkomligheten i staden förändras.

 3. Avgiftsfri parkering

  Vi har avgiftsfria parkeringsplatser för bilar på våra pendlarparkeringar. På några av parkeringarna finns tidsreglerade platser. Det betyder att du får parkera avgiftsfritt även på de platserna men under en begränsad tid. Står du kvar på platsen längre än skylten säger att du får kan det medföra böter.

 4. Här finns pendlarparkeringarna

  Almunge – vid skolan, kyrkan och centrum
  Björklinge centrum
  Björklinge station
  Funbo kyrka
  Gnistarondellen/Viktoria
  Gunsta, vid pizzerian
  Hemåla vägskäl
  Ica Maxi Stenhagen
  Järlåsa station
  Knutby busstation/skola
  Lindbacken
  Länna – vid macken och intill informationsskylten
  Ramsta
  Ramstalund
  Rasbo kyrka
  Rasbo, Vallby
  Shell Kvarnbolund
  Skeberga, väg 288/väg 683
  Skyttorp station – västra och östra
  Storvreta centrum
  Storvreta station – södra, västra och östra
  Säva
  Vattholma station västra
  Vänge kyrka
  Ålands bygdegård

 5. Kontakta Kontaktcenter

  Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

  Läs mer om Kontaktcenter och kontakta Uppsala kommun

  Telefon:
  018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt)
  Besöksadress:
  Centralhuset, Stationsgatan 12, 753 40 Uppsala
  Postadress:
  Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala,  

Nyheter om parkering

 • Nu släpps programmet till Uppsala klimatvecka 2021

  Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Välkommen till Uppsala klimatvecka, 21-27 mars 2021.

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.