Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Parkeringsplatser i Uppsala tätort

  Parkeringsavgift på Studentvägen, del av Karlsrogatan, Tartugatan och Klangs gränd

  Från den 20 mars gäller parkeringsavgifter på Studentvägen, del av Karlsrogatan, Tartugatan och Klangs gränd. Du betalar parkeringsavgiften via app eller sms. 

  Nya parkeringsregler i Uppsala

   

  Parkera i centrum

  Parkeringskarta för Uppsala centrum (PDF, 3 MB)

  Kartan visar parkeringsplatser och parkeringshus i Uppsala centrum. Det är också markerat var det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade och bussar.

  Du kan hämta eller beställa en tryckt version av parkeringskartan hos kommunens Kontaktcenter.

  Digital parkeringskarta

  I kartan du hittar på länken nedan kan du se var det finns parkering i Uppsala.

  I kartan kan du klicka på symbolerna för olika typer av parkering och de ljusblå sträckorna för att se information om vilken avgift och vilka tider som gäller just där.

  Se karta över parkeringar och parkeringsautomater i Uppsala

  Parkera på boendeparkeringsplats

  Alla får parkera på boendeparkeringar, men den som har boendeparkeringstillstånd får parkera på en sådan plats under längre tid och betala lägre avgift.
  Läs om boendeparkering

 2. Parkera husvagn och motorcykel

  Parkera husvagn

  Du kan parkera din husvagn på vanliga parkeringsplatser. När vagnen är sammankopplad med bilen räknas det som ett ekipage och betalningen ska registreras på bilen. För en frånkopplad husvagn ska du betala egen avgift.

  Parkera motorcykel

  Du kan parkera din motorcykel på vanliga parkeringsplatser. Då gäller ordinarie parkeringsavgift. Det finns också några parkeringsplatser som är särskilt avsedda för motorcyklar. Dessa platser är avgiftsfria. Du hittar dem på

  • S:t Persgatan mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan (5 platser)
  • S:t Eriks torg (cirka 5 platser)
  • Fyristorg (cirka 10 platser)
  • Österplan i anslutning till S:t Persgatan (1 plats). 
 3. Parkeringsavgifter

  Uppsala tätort är indelad i parkeringsområden. Avgiften är högst i de mest centrala delarna. 

  Avgifterna nedan gäller för parkering på kommunala parkeringsplatser. Andra priser kan gälla på privata parkeringar.

  Du kan se de olika parkeringsavgifterna i parkeringskartan .

  Vi inför successivt nya avgifter enligt nedan. De nya avgifterna är redan införda i område A, B och C. Införandet pågår i område D och E och fortsätter de kommande åren. 

  Håll koll på skyltningen. Andra regler kan gälla i vissa områden och du bör vara uppmärksam på vägmärken. Det är alltid vägmärket som gäller. Avgifterna gäller först när nya skyltar är på plats.

  Avgifter för parkering måndag–lördag 8.00–18.00.

  Område Avgift de första två timmarna Avgift följande timmar
  A 20 kronor/timme 35 kronor/timme
  B 20 kronor/timme 20 kronor/timme
  C 15 kronor/timme 15 kronor/timme
  D 10 kronor/timme* 10 kronor/timme*
  E 5 kronor/timme* 5 kronor/timme*

  * Område D och E är nya parkeringsområden. I dessa områden inför vi parkeringsavgifter där vi bedömer att det finns behov av det.

  Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden med parkeringsavgift. Avgiftsfritt 24.00–08.00.

  Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla områden.

  För övriga gator i tätorten varierar parkeringstiden och avgiften. Se skyltar på respektive gata.

  Avgift för elbilsladdning

  En laddavgift har införts som ett tillägg till den gällande parkeringsavgiften på alla kommunala parkeringar med laddstationer. Avgiftens storlek bygger på energiförbrukning och du betalar enbart för energin som bilen tar emot under laddsessionen. För närvarande är laddavgiften 5 kr per kWh.  

  Läs mer om hur elbilsladdning går till och betalas på uppsalaparkering.se  

 4. Så betalar du din parkering

  Du kan betala för din parkering med betalkort i automat eller med din mobiltelefon.

  Om du parkerar på en laddplats betalar du för parkeringen och laddningen i separata steg. Endast betalning via app är möjlig.  
  Läs mer om hur betalning för parkering och laddning går till på uppsalaparkering.se

  Betala med kort

  Du kan betala din parkering med följande betalkort

  • Visa
  • MasterCard
  • St1
  • Circle K
  • Shell
  • OKQ8

  Betala med mobiltelefon

  Du kan betala med din mobiltelefon eller online med våra betaltjänster från EasyPark och Parkster. När du betalar din parkering med hjälp av dessa tjänster ska du ange en femsiffrig områdeskod som finns angiven på parkeringsplatsen.

  Kod för parkeringsområdena

  Varje parkeringsområde har en femsiffrig kod som används för parkering via telefon. Det finns också andra koder för vissa platser, dessa finns angivna på informationstavlor i anslutning till parkeringarna. 

  Zon A - kod 18100
  Zon B - kod 18200
  Zon C - kod 18300
  Zon D - kod 18400
  Zon E - kod 18500

  Se områdeskoder i karta (klicka i kartan för att se vilken områdeskod som gäller just där du klickat.)
  Läs om områdeskoder på uppsalaparkering.se
  Läs mer om betalningsalternativ på uppsalaparkering.se

  Kontakt vid frågor om betalning

  Har du frågor om betalning kan du kontakta kommunens Kontaktcenter.

 5. Parkeringsområden

  Parkeringsområde A, B och C

  Områden A, B och C innehåller parkeringar i Uppsalas innerstad. 

  Se större bild över område A, B och C

  Karta som visar avgiftsområden A, B och C

  Parkeringsområde D och E

  Område D och E är två nya parkeringsområden. Tidigare har de till största delen varit avgiftsfria, men successivt införs parkeringsavgifter där vi bedömer att det finns behov av det. 

  Område D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan. 

  Område E är Uppsalas tättbebyggda område utanför område D. 

  Se större bild över område D och E.

  Karta som visar avgiftszonerna D och E.

 6. Parkeringsregler

  De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Uppsala kommun.

  På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om lokala trafikföreskrifter för alla kommuner i Sverige.
  Svensk trafikföreskriftssamling STFS.

  I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Dessa bestämmelser skyltas inte med vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Transportstyrelsen har samlat de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.
  Läs generella bestämmelser om att stanna och parkera i Transportstyrelsens broschyr.

 7. Parkeringsförbudsområde

  I Uppsala finns det flera parkeringsförbudsområden.

  Inom ett parkeringsförbudsområde får du bara parkera på de sträckor där det finns vägmärken om tillåten parkering. Alla infarter till området har vägmärken som visar att det är ett parkeringsförbudsområde. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som visar att områdesförbud upphör.

  Trafikskyltar

  Med ett parkeringsförbudsområde är det tydligt var du får parkera. När du parkerar på en anvisad parkering är det mindre risk för att du skymmer sikten eller utgör ett hinder för annan trafik. Tänk på att det alltid är du som parkerar ditt fordon som är ansvarig för att inte fara uppstår. Du ansvarar också för att ditt parkerade fordon inte hindrar eller stör andra.

  Varför parkering är förbjuden på vissa sträckor

  Kommunen utgår från flera saker för att avgöra var det ska vara tillåtet att parkera. Vi tar till exempel hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet. Det kan innebära att väldigt smala gator får parkeringsförbud för att öka framkomligheten för utryckningsfordon, snöröjning och sophämtning. En annan aspekt som vi tar hänsyn till är cykelstråk och trafiksäkerhet för cyklister.

  Det här är bedömningskriterierna vi använder för att avgöra om det ska vara tillåtet att parkera på en viss sträcka:

  • Gatubredd
  • Utfarter
  • Cykelstråk
  • Sikt (till exempel skarpa kurvor)
  • Busstrafik
  • Korsningar.

 8. Nya parkeringsavgifter och avgiftstider

  Sedan 2017 pågår ett arbete med att införa nya parkeringsavgifter och avgiftstider i Uppsala. Två nya parkeringsområden (D och E) har också tillkommit. 
  Se nya parkeringsavgifterna för alla parkeringsområden

  De nya reglerna är införda i område A, B, C, samt i delar av område D och E.

  • 2017 och 2018 införde vi nya parkeringsregler i Luthagen, Fålhagen och Höganäs.
  • 2020 införde vi nya parkeringsregler i Löten, Gränby, Svartbäcken och Tuna backar.

   Länsstyrelsen upphävde de parkeringsregler som infördes i Sala backe i oktober 2020 då frågan inte ansågs tillräckligt utredd. Vi åtgärdade det och införde parkeringsregleringar i Sala backe igen, från och med 1 december 2021. Södra Sala backe (Johannesbäck) berörs inte av dessa regleringar.
  • 17maj 2022 införde vi parkeringsavgift i Främre Boländerna.
  • I februari 2023 införde vi nya parkeringsregler i Brillinge.

  Se avgifter för alla parkeringsområden

  Varför kommunen inför nya regler

  14 december 2016 fattade gatu- och samhällsmiljönämnden beslut om nya parkeringsregler i Uppsala.
  Läs om beslutet i gatu- och samhällsmiljönämndens protokoll.

  De nya reglerna är ett steg på vägen mot att nå målen i kommunens parkeringspolicy från 2014.

  De fem målen är att

  • skapa en attraktivare stadsmiljö
  • minska biltrafikens miljöpåverkan
  • skapa en god sammanvägd tillgänglighet för alla trafikslag
  • effektivisera markanvändningen
  • bidra till en fortsatt stark handel i centrum.

  Läs om beslutet att införa nya parkeringsavgifter och zoner.

  Parkeringspolicy

  Handlingsplan för parkering på allmän plats

 9. Kontakt

  Läs om hur du bestrider en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift på Uppsala Parkerings webbplats .

  Kontakta Kontaktcenter om du har frågor om parkering eller de nya parkeringsreglerna i Uppsala. 

  Kontakta Kontaktcenter

  Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

  Kontakta Uppsala kommun.

  Telefon:
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2 i Uppsala
  Postadress:
  Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala