Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Parkeringsplatser i Uppsala tätort

  Parkeringsregler upphävda i Sala backe
  21 september 2021 beslutade Länsstyrelsen att upphäva de parkeringsregleringar som infördes hösten 2020 i Sala Backe. Det innebär att förbudet att parkera i område, avgiftsbelagd parkering och boendeparkering inte längre är aktuellt. Med anledning av Länsstyrelsens beslut kommer Uppsala kommun att se över parkeringsregleringen i Sala Backe igen. Tillsvidare är det trafikförordningen (1998:1276) som reglerar var, när och hur det är tillåtet att parkera inom området.

  Har du efter 29 juli 2021 betalat parkeringsavgift eller avgift för boendeparkering i Sala backe har du rätt att få återbetalning.
  Information om återbetalning på uppsalaparkering.se

  Parkera i centrum

  Parkeringskarta för Uppsala centrum (PDF, 743 KB)

  Kartan visar parkeringsplatser och parkeringshus i Uppsala centrum. Det är också markerat var det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade och bussar.

  Du kan hämta eller beställa en tryckt version av parkeringskartan hos kommunens Kontaktcenter.

  Digital parkeringskarta

  I kartan på länken nedan kan du se var det finns parkering i centrum, Luthagen, Fålhagen, Höganäs, Svartbäcken, Tuna backar, Löten, Gränby och Sala backe. Klicka på de färgade sträckorna i kartan så visas information om vilken avgift och vilka tider som gäller just där.

  Se digital karta över parkeringar och parkeringsautomater i Uppsala

  De blå och gula markeringarna i kartorna visar var du kan parkera. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd gäller. Blå symbol med ett P visar var det finns parkeringsautomater i området.

  Parkera på boendeparkeringsplats

  Alla får parkera på boendeparkeringar, men den som har boendeparkeringstillstånd får parkera på en sådan plats under längre tid och betala lägre avgift.
  Läs om boendeparkering

 2. Parkera husvagn och motorcykel

  Parkera husvagn

  Du kan parkera din husvagn på vanliga parkeringsplatser. När vagnen är sammankopplad med bilen räknas det som ett ekipage och betalningen ska registreras på bilen. För en frånkopplad husvagn ska du betala egen avgift.

  Parkera motorcykel

  Du kan parkera din motorcykel på vanliga parkeringsplatser. Då gäller ordinarie parkeringsavgift. Det finns också några parkeringsplatser som är särskilt avsedda för motorcyklar. Dessa platser är avgiftsfria. Du hittar dem på

  • S:t Persgatan mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan (5 platser)
  • S:t Eriks torg (cirka 5 platser)
  • Fyristorg (cirka 10 platser)
  • Österplan i anslutning till S:t Persgatan (1 plats). 
 3. Parkeringsavgifter

  Uppsala tätort är indelad i parkeringsområden. Avgiften är högst i de mest centrala delarna. 

  Avgifterna nedan gäller för parkering på kommunala parkeringsplatser. Andra priser kan gälla på privata parkeringar.

  Vi inför successivt nya avgifter enligt nedan. De nya avgifterna är redan införda i område A, B och C. Införandet pågår i område D och E och fortsätter de kommande åren. 

  Håll koll på skyltningen. Andra regler kan gälla i vissa områden och du bör vara uppmärksam på vägmärken. Det är alltid vägmärket som gäller. Avgifterna gäller först när nya skyltar är på plats.

  Avgifter för parkering måndag–lördag 8.00–18.00.

  Område Avgift de första två timmarna Avgift följande timmar
  A 20 kronor/timme 35 kronor/timme
  B 20 kronor/timme 20 kronor/timme
  C 15 kronor/timme 15 kronor/timme
  D 10 kronor/timme* 10 kronor/timme*
  E 5 kronor/timme* 5 kronor/timme*

  * Område D och E är nya parkeringsområden. I dessa områden inför vi parkeringsavgifter där vi bedömer att det finns behov av det.

  Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden med parkeringsavgift. Avgiftsfritt 24.00–08.00.

  Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla områden.

  För övriga gator i tätorten varierar parkeringstiden och avgiften. Se skyltar på respektive gata.

 4. Så betalar du din parkering

  Du kan betala för din parkering med betalkort eller med din mobiltelefon. Det finns ingen möjlighet att betala med mynt i våra automater.

  Betala med kort

  Du kan betala din parkering med följande betalkort

  • Visa
  • MasterCard
  • St1
  • Volvokort
  • Circle K
  • Shell
  • OKQ8
  • Preem.

  Betala med mobiltelefon

  Du kan betala med din mobiltelefon eller online med våra betaltjänster från EasyPark och Parkster. När du betalar din parkering med hjälp av dessa tjänster ska du ange en femsiffrig områdeskod som finns angiven på parkeringsplatsen.

  Kod för parkeringsområdena

  Varje parkeringsområde har en femsiffrig kod som används för parkering via telefon. Det finns också andra koder för vissa platser, dessa finns angivna på informationstavlor i anslutning till parkeringarna. 

  Zon A - kod 18100
  Zon B - kod 18200
  Zon C - kod 18300
  Zon D - kod 18400
  Zon E - kod 18500

  Se områdeskoder i karta (klicka i kartan för att se vilken områdeskod som gäller just där du klickat.)

  Läs om områdeskoder på uppsalaparkering.se
  Läs mer om betalningsalternativ på uppsalaparkering.se

  Kontakt vid frågor om betalning

  Har du frågor om betalning kan du kontakta kommunens Kontaktcenter.

 5. Parkeringsområden

  Parkeringsområde A, B och C

  Områden A, B och C innehåller parkeringar i Uppsalas innerstad. 

  Se större bild över område A, B och C

  Karta som visar avgiftsområden A, B och C

  Parkeringsområde D och E

  Område D och E är två nya parkeringsområden. Tidigare har de till största delen varit avgiftsfria, men successivt införs parkeringsavgifter där vi bedömer att det finns behov av det. 

  Område D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan. 

  Område E är Uppsalas tättbebyggda område utanför område D. 

  Se större bild över område D och E.

  Karta som visar avgiftszonerna D och E.

 6. Parkeringsregler

  De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Uppsala kommun.

  På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om lokala trafikföreskrifter för alla kommuner i Sverige.
  Svensk trafikföreskriftssamling STFS.

  I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Dessa bestämmelser skyltas inte med vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Transportstyrelsen har samlat de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.
  Läs generella bestämmelser om att stanna och parkera i Transportstyrelsens broschyr.

 7. Parkeringsförbudsområde

  I Uppsala finns det flera parkeringsförbudsområden.

  Inom ett parkeringsförbudsområde får du bara parkera på de sträckor där det finns vägmärken om tillåten parkering. Alla infarter till området har vägmärken som visar att det är ett parkeringsförbudsområde. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som visar att områdesförbud upphör.

  Trafikskyltar

  Med ett parkeringsförbudsområde är det tydligt var du får parkera. När du parkerar på en anvisad parkering är det mindre risk för att du skymmer sikten eller utgör ett hinder för annan trafik. Tänk på att det alltid är du som parkerar ditt fordon som är ansvarig för att inte fara uppstår. Du ansvarar också för att ditt parkerade fordon inte hindrar eller stör andra.

  Varför parkering är förbjuden på vissa sträckor

  Kommunen utgår från flera saker för att avgöra var det ska vara tillåtet att parkera. Vi tar till exempel hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet. Det kan innebära att väldigt smala gator får parkeringsförbud för att öka framkomligheten för utryckningsfordon, snöröjning och sophämtning. En annan aspekt som vi tar hänsyn till är cykelstråk och trafiksäkerhet för cyklister.

  Det här är bedömningskriterierna vi använder för att avgöra om det ska vara tillåtet att parkera på en viss sträcka:

  • Gatubredd
  • Utfarter
  • Cykelstråk
  • Sikt (till exempel skarpa kurvor)
  • Busstrafik
  • Korsningar.

 8. Nya parkeringsavgifter och avgiftstider

  Sedan 2017 pågår ett arbete med att införa nya parkeringsavgifter och avgiftstider i Uppsala. Två nya parkeringsområden (D och E) har också tillkommit. 
  Se nya parkeringsavgifterna för alla parkeringsområden

  De nya reglerna är införda i område A, B, C, samt i delar av område D och E.

  • 2017 och 2018 införde vi nya parkeringsregler i Luthagen, Fålhagen och Höganäs.
  • 2020 införde vi nya parkeringsregler i Löten, Gränby, Svartbäcken och Tuna backar. Vi införde också nya parkeringsregler i Sala backe. Parkeringsreglerna i Sala backe överklagades och Länsstyrelsen fattade beslut 21 september 2021 om att upphäva de införda regleringarna i området.
   Läs mer om parkeringsregleringarna i Sala backe
   Se avgifter för alla parkeringsområden

  Varför kommunen inför nya regler

  14 december 2016 fattade gatu- och samhällsmiljönämnden beslut om nya parkeringsregler i Uppsala.
  Läs om beslutet i gatu- och samhällsmiljönämndens protokoll.

  De nya reglerna är ett steg på vägen mot att nå målen i kommunens parkeringspolicy från 2014.

  De fem målen är att

  • skapa en attraktivare stadsmiljö
  • minska biltrafikens miljöpåverkan
  • skapa en god sammanvägd tillgänglighet för alla trafikslag
  • effektivisera markanvändningen
  • bidra till en fortsatt stark handel i centrum.

  Läs om beslutet att införa nya parkeringsavgifter och zoner.

  Parkeringspolicy

  Handlingsplan för parkering på allmän plats

 9. Kontakt

  Läs om hur du bestrider en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift på Uppsala Parkerings webbplats .

  Kontakta Kontaktcenter om du har frågor om parkering eller de nya parkeringsreglerna i Uppsala. 

  Kontakta Kontaktcenter

  Telefon: 018-727 00 00 under följande tider:
  Måndag 8.00–17.00
  Tisdag 8.00–17.00
  Onsdag 8.00–17.00
  Torsdag 8.00–18.00
  Fredag 8.00–17.00

Nyheter om parkering

 • Nya parkeringsregler i Sala backe upphör tills vidare

  Hösten 2020 infördes nya parkeringsregler i Sala backe. Efter överklaganden och beslut från Transportsstyrelsen upphör nu de nya reglerna tills en ny granskning gjorts av Länsstyrelsen. Du som har betalat parkeringsavgift 30 juli eller senare i Sala backe har rätt att få tillbaka pengarna.

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.