Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Alla får parkera på boendeparkeringar, men de som har ett boendeparkeringstillstånd får parkera på dessa platser under längre tid och för en lägre avgift. 

  För att kunna få ett boendeparkeringstillstånd måste du vara folkbokförd i ett område där det finns boendeparkering. Tillståndet gäller endast i det boendeparkeringsområde där du är folkbokförd. Du behöver också uppfylla vissa villkor som du kan läsa om på denna sida. Ett boendeparkeringstillstånd garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Boendeparkeringstillståndet är alltid digitalt och kopplat till registreringsnumret på ditt fordon.

 2. Vem som kan få tillstånd

  Du som bor och är folkbokförd i ett område med boendeparkering kan ansöka om ett tillstånd som gör att du får parkera under längre tid och betala lägre avgift. Du kan bara använda ditt tillstånd i det boendeparkeringsområde du är folkbokförd i.

  Följande villkor gäller för att få boendeparkeringstillstånd:

  • Du ska vara folkbokförd inom ett område där det finns boendeparkeringar.
   Se om du bor i ett område med boendeparkering
  • Du ska stå som ägare eller användare av fordonet i bilregistret
  • Fordonet får inte vara avställt, ha brukandeförbud eller körförbud.

  Om du har ett tjänstefordon som du använder privat kan du få ett tillstånd.

  Boendeparkering och parkeringstal

  Du kan inte få boendeparkeringstillstånd om du är folkbokförd inom en fastighet där parkeringstal gäller. Parkeringstal gäller för fastigheter där ansökan om bygglov inkommit till kommunen 12 december 2013 eller senare. Dessa fastigheter har hanterat behovet av parkeringsplatser i samband med detaljplan/bygglov, vilket innebär att fastighetsägaren äger frågan om parkering inom fastigheten.

  Läs Parkeringstal för Uppsala

  Vad parkeringstal är

  Ett parkeringstal anger antalet parkeringsplatser för en viss yta. Om parkeringstalet i ett bostadsområde exempelvis är 1 krävs minst en parkeringsplats per 1 000 kvadratmeter boyta.

  Fastigheter som omfattas av parkeringstal

  Är du folkbokförd och bor i någon av fastigheterna nedan har du inte rätt till boendeparkeringstillstånd. Behovet av parkering hanteras inom fastigheten och det är fastighetsägaren som ansvarar för frågan.

  Sala Backe:

  • Fyrislundsgatan 19-39.
  • Gröna Gatan 32 och 35-37.
  • Johannesbäcksgatan 11, 39, 43-45, 49-65, 69-77, 89 och 93-99.
  • Nattviolsgatan 1-9 och 2-18, hela gatan.
  • Svärdsliljegatan 2-4 och 5-7, hela gatan.

  Fålhagen:

  • Liljegatan 1-3 och S:t Göransgatan 26-28.

  Höganäs:

  • Råbyvägen: 15-49 (samtliga adresser på Råbyvägen inom Höganäs).

  Luthagen:

  • Stabby Allé 11 D.
  • Norrlandsgatan 20.
  • Tegnérgatan 8.
  • Götgatan 28-30.

  Universitetsområdet:

  • S:t Olofsgatan 10 A och B.
 3. Ansök om tillstånd

  I maj 2022 inför Uppsala kommun ett nytt, digitalt ansökningssystem där du kan söka tillstånd för boendeparkering. När det är möjligt att ansöka i systemet kommer den här sidan att uppdateras med instruktioner och länk. 

  Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om boendeparkering. Handläggningstiden är upp till tio arbetsdagar. Alla krav måste vara uppfyllda vid tidpunkten för ansökan för att ett parkeringstillstånd ska utfärdas.

  Ansök om boendeparkering via blankett. (PDF, 198 KB)

  På länken nedan kan du läsa om vad som gäller om du inte äger bilen, men är huvudsaklig användare av den.

  Fråga:

  Jag äger inte bilen men är huvudsaklig användare av fordonet, kan jag få ett boendeparkeringstillstånd?

  Svar:

  • Om bilen är registrerad på ditt företag så ska du bifoga ett aktuellt utdrag från Bolagsverket med din ansökan.
  • Om bilen är registrerad på ett företag där du är anställd, ska en ansvarig inom företaget skriva ett brukarintyg.
  • Om bilen är registrerad på en annan privatperson så ska bilägaren skriva brukarintyget.

  I brukarintyget ska följande framgå:

  • För- och efternamn på den som skriver intyget.
  • För- och efternamn på den som ska bruka fordonet.
  • Registreringsnummer och fabrikat på fordonet.
  • Period då brukarintyget gäller, max ett år framåt.
  • brukarintyget ska undertecknas av bilägaren med; underskrift, namnförtydligande och datum.

  Brukarintyget skrivs på ett vanligt papper.

 4. Var du får parkera

  Boendeparkering finns bara i vissa områden. Platserna är markerade med en tilläggsskylt med texten Boende. Ditt boendeparkeringstillstånd gäller bara i det område där du är folkbokförd.

  Områden med boendeparkeringar

  • Höganäs
  • Bellman
  • Fålhagen
  • Luthagen
  • Sala backe - se mer information om Sala backe här nedanför.
  • Svartbäcken
  • Tuna backar
  • Universitetsområdet

  Se karta över boendeparkeringar.  

  Gränsen för boendeparkeringsområdena är markerade med grönt i kartan. De blå och röda markeringarna i kartan visar var du kan parkera. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd gäller. De röda markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd inte gäller. Symbolen P visar var det finns biljettautomater.

  Sala backe får nya parkeringsregler 1 december 2021. De blå och röda markeringarna i kartan på länken nedan visar var du kommer att kunna parkera i området från och med 1 december 2021. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd kommer att gälla.

  Information om nya parkeringsregler i Sala backe 

 5. Regler för tillståndet

  Om du bryter mot nedanstående regler kan kommunen återkalla tillståndet.

  • Tillståndet gäller inte vid tillfälliga förbud, till exempel om gatan ska sopas.
  • Du får parkera som längst fyra veckor (28 dagar) i följd med boendeparkeringstillståndet.
  • Tillståndet gäller bara för ett fordon och går inte att överlåta.
  • Om du säljer ditt fordon eller om du flyttar från området måste du kontakta Kontaktcenter och meddela detta.
  • Om du byter bil måste du anmäla det till Uppsala kommun. Handläggningstiden är upp till tio arbetsdagar.
   Anmäl bilbyte via blankett. (PDF, 203 KB)
 6. Förnya ditt boendeparkeringstillstånd

  Ditt boendeparkeringstillstånd förnyas automatiskt av Uppsala kommun innan giltighetstiden har gått ut om

  • du står som ägare av fordonet i bilregistret
  • du inte har flyttat från boendeparkeringsområdet
  • fordonet inte är avställt
  • fordonet inte är belagt med körförbud
  • fordonet inte är belagt med brukandeförbud.

  Ditt tillstånd förnyas inte automatiskt för fordon som du inte står som ägare av i bilregistret. Då måste du skicka in en ny ansökan och bifoga ett nytt aktuellt intyg från bilägaren. För att tillståndet ska förnyas gäller samma villkor som ovan, det vill säga att du inte har flyttat, att fordonet inte är avställt, att fordonet inte är belagt med körförbud och att fordonet inte är belagt med brukandeförbud.

  Vid förnyelse av boendeparkeringstillstånd så förnyas det till ett digitalt tillstånd. Tillståndet är kopplat till registreringsnumret på ditt fordon. Kontakta Kontaktcenter om du har frågor om detta.

 7. Kostnad för parkering och olika sätt att betala

  Du kan betala vid varje parkeringstillfälle eller för en längre period.

  För att betald avgift för boendeparkering ska vara giltig så måste du ha ett digitalt boendeparkeringstillstånd kopplat till registreringsnumret på ditt fordon. Kontakta kontaktcenter om du har frågor om detta.

  Prislista

  Priserna är desamma oavsett vilket betalsätt du väljer.

  Period att betala för Pris 
  Dygn 20 kronor per påbörjat dygn
  3 månader 1 200 kronor
  12 månader 4 400 kronor

  När du betalar boendetaxa betalar du 20 kronor för varje påbörjat dygn, måndag till fredag kl 08-24. Har du boendeparkeringstillstånd är det gratis att parkera på lördagar och söndagar, övriga röda dagar och dag före röd dag.

  Betala för parkering i automat eller via app

  I automat kan du betala för upp till en månads parkering. Om du betalar via app kan du även välja att betala för längre perioder, upp till ett år.
  Vid betalning med någon av de appar som finns tillgängliga kan du välja mellan flera olika betalsätt, till exempel kortbetalning eller faktura.

  Information om betalning via app hittar du på uppsalaparkering.se

  Från och med 1 mars 2021 är det inte längre möjligt att förskottsbetala boendeparkering mot faktura annat än i undantagsfall. Kontakta Uppsala parkering om du har frågor om detta. 

  Telefon: 018-727 40 10       E-post: info@uppsalaparkering.se

 8. Hyra parkeringsplats

  Uppsala kommun har inga parkeringsplatser att hyra ut då kommunens parkeringar måste vara tillgängliga för alla. Det finns flera privata aktörer i Uppsala som du kan vända dig till om du vill hyra en parkeringsplats.

 9. Kontakt

  Kontakta Kontaktcenter

  Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

  Läs mer om Kontaktcenter och kontakta Uppsala kommun

  Telefon:
  018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt)
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2 i Uppsala
  Postadress:
  Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala

Nyheter om parkering

 • Parkeringsavgifter införs i Främre Boländerna

  Den 17 maj inför vi parkeringsavgifter i Främre Boländerna. De nya avgifterna bidrar till en ökad omsättning på parkerade bilar vilket ska göra det lättare att hitta en ledig parkeringsplats. Det ska också minska trängseln och förbättra framkomligheten för alla trafikslag.

Kampanjer
 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.