Sälja julgranar

Kommunen ansvarar för platser där du kan sälja julgranar. Platserna kostar från 1 600 kronor beroende på storlek och plats. Hyrtiden är från och med fredagen före lucia till och med julafton.

Ansök om försäljningsplats
 • Regler för julgransförsäljning

  • Du får börja sälja julgranar tidigast på fredagen före lucia.
  • Du får börja göra i ordning tidigast 6.30.
  • Du får sälja mellan 7.00 och 21.00. På julafton ska försäljningen vara avslutad 12.00.
  • Håll dig inom den anvisade ytan.
  • Parkera inte fordon vid försäljningsplatsen.
  • Du ska städa platsen varje dag.
 • Om du inte vill använda vårt formulär kan du även fylla i och skicka in ansökningsblankett om försäljningsplats för julgranar. (PDF, 583 KB)

  När din ansökan kommit in kontaktar vi dig för att informera om vad som gäller vid bokning av plats och för att besvara dina frågor.

Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00. Telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala