Ansök om torgplats

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Du kan ansöka om försäljning på flera torg samtidigt. Kryssa i de torg du är intresserad av.
En plats är 3 x 3 meter.
Om du vill ha plats på Vaksala torg i mindre än en vecka behöver du inte ansöka om torgplats, utan istället lösa biljett på plats. Du behöver däremot alltid ansöka om en torgplats för S:t Eriks gränd och gågatan, oavsett tidsperiod.
Företag
(10 siffror)
Ange för- och efternamn
Privatperson
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Skriv in ditt för- och efternamn
Beskriv vad du ska sälja.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera ansökan om torgplats. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi raderar alla personuppgifter efter 7 år.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00. Telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala