Taxor för tillsyn enligt LBE och LSO

Uppsala brandförsvar ansvarar för att se till att Tierp, Uppsala och Östhammar kommun följer lagar om brandskydd och säkerhet. Tillsynen kostar olika mycket beroende på vad som ska kontrolleras.

LSO står för Lagen om skydd mot olyckor. LBE står för Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Gå till dokumentsidan taxor för tillsyn enligt LBE och LSO.

Kontakta Uppsala brandförsvar

Telefon: 018-727 30 00
Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala