Solarium – anmälan

Om du yrkesmässigt erbjuder solarieverksamhet till allmänheten, finns det några saker att tänka på. Du behöver bland annat säkerställa att din verksamhet uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier. Läs om solarier på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Anmäl ditt solarium i tid

Anmäl till miljöförvaltningen senast 6 veckor innan verksamheten startar.

Anmäl solarieverksamhet (PDF, 873 KB)

Egenkontroll av verksamheten

Utöver de krav som ställs enligt strålskyddslagen omfattas din verksamhet även av miljöbalken och dess krav på egenkontroll. Egenkontroll innebär att du själv ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. Kraven på egenkontroll anpassas till din verksamhet.

Läs miljöförvaltningens informationsblad om egenkontroll

Avgift för tillsyn av din verksamhet

För anmälan om solarieverksamhet får du betala en timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet. Miljöförvaltningen gör även regelbunden tillsyn för att kontrollera din verksamhet. För det betalar också du en avgift. Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor om avgifterna.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala