Solarium – anmälan

Om du yrkesmässigt erbjuder solarieverksamhet till allmänheten, finns det några saker att tänka på. Du behöver bland annat säkerställa att din verksamhet uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier. 
Läs om solarier på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Åldersgräns för solarium

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Lagkravet kan uppfyllas antingen genom att du som bedriver solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller genom att du använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna.
Läs på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats om vilka tekniska system eller lösningar för legitimering som är godtagbara.

Det ska finnas en klart synbar skylt med information om 18-årsgränsen uppsatta vid solariet.

Anmäl ditt solarium i tid

Anmäl till miljöförvaltningen senast 6 veckor innan verksamheten startar.

Anmäl solarieverksamhet (PDF, 206 KB)

Egenkontroll av verksamheten

I strålskyddslagen finns krav på att det ska finnas ett program för egenkontroll av verksamheten. Utöver de krav som ställs enligt strålskyddslagen omfattas din verksamhet även av miljöbalken och dess krav på egenkontroll. Egenkontroll innebär att du själv ska planera och kontrollera din verksamhet för att säkerställa att lagstiftningen följs och för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. Kraven på egenkontroll anpassas till din verksamhet.

Avgift för tillsyn av din verksamhet

För anmälan om solarieverksamhet får du betala en timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet. Miljöförvaltningen gör även regelbunden tillsyn för att kontrollera din verksamhet. För det betalar du en fast årlig avgift. Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor om avgifterna.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala