Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Radon – rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter

Observera att du endast ska använda det här formuläret om du har en fastighet med totalt sex (6) huskroppar eller färre.

Läs mer på sidan Radon – mät och rapportera som fastighetsägare.

Radon – rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter

UPPGIFTER OM FASTIGHETSÄGAREN
UPPGIFTER OM FAKTURAADRESSEN
UPPGIFTER OM KONTAKTPERSONEN
Vi skickar in mätrapporter för radon via: (obligatoriskt)
UPPGIFTER OM FASTIGHETEN
UPPGIFTER OM HUSKROPPARNA

Här ska du lämna information om den första huskroppen. När du har fyllt i uppgifterna kan du välja att fylla i uppgifter för eventuella ytterligare huskroppar.

Vilken grundtyp har huskroppen? (obligatoriskt)
Vilken ventilationstyp har huskroppen? (obligatoriskt)
Ligger några av bostäderna i direkt markkontakt? (obligatoriskt) Med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme.
Kompletterande frågor:
Är alla bostäder som ligger i direkt markkontakt mätta? (obligatoriskt)
Är minst 20 procent av de lägenheter som inte ligger i direktmarkkontakt mätta? (obligatoriskt)
Vill du registrera uppgifter för en andra huskropp? (obligatoriskt)
HUSKROPP 2
Ligger några av bostäderna i direkt markkontakt? (obligatoriskt) Med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme.
Kompletterande frågor:
Är alla bostäder som ligger i direkt markkontakt mätta? (obligatoriskt)
Är minst 20 procent av de lägenheter som inte ligger i direktmarkkontakt mätta? (obligatoriskt)
Vill du registrera uppgifter för en tredje huskropp? (obligatoriskt)
HUSKROPP 3
Ligger några av bostäderna i direkt markkontakt? (obligatoriskt) Med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme.
Kompletterande frågor:
Är alla bostäder som ligger i direkt markkontakt mätta? (obligatoriskt)
Är minst 20 procent av de lägenheter som inte ligger i direktmarkkontakt mätta? (obligatoriskt)
Vill du registrera uppgifter för en fjärde huskropp?
HUSKROPP 4
Ligger några av bostäderna i direkt markkontakt? (obligatoriskt) Med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme.
Kompletterande frågor:
Är alla bostäder som ligger i direkt markkontakt mätta? (obligatoriskt)
Är minst 20 procent av de lägenheter som inte ligger i direktmarkkontakt mätta? (obligatoriskt)
Vill du registrera uppgifter för en femte huskropp? (obligatoriskt)
HUSKROPP 5
Ligger några av bostäderna i direkt markkontakt? (obligatoriskt)
Kompletterande frågor:
Är alla bostäder som ligger i direkt markkontakt mätta? (obligatoriskt)
Är minst 20 procent av de lägenheter som inte ligger i direktmarkkontakt mätta? (obligatoriskt)
Vill du registrera uppgifter för en sjätte huskropp? (obligatoriskt)
HUSKROPP 6
Ligger några av bostäderna i direkt markkontakt? (obligatoriskt) Med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme.
Kompletterande frågor:
Är alla bostäder som ligger i direkt markkontakt mätta? (obligatoriskt)
Är minst 20 procent av de lägenheter som inte ligger i direktmarkkontakt mätta? (obligatoriskt)

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga anmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala