Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Som fastighetsägare av hyres- eller bostadsrätter har du ansvar för att radonhalten i din eller dina fastigheter inte är för hög. Du behöver mäta radonhalten minst vart tionde år, åtgärda eventuella förhöjda radonhalter och rapportera in till miljöförvaltningen.

  Innan du har fått en bekräftelse på att du är färdig med rapporteringen behöver du delrapportera till miljöförvaltningen årligen.

  Miljöförvaltningen utövar tillsyn och tar ut en avgift för den nedlagda handläggningstiden. För att inte riskera att betala mer än nödvändigt, se till att du har

  • utfört mätningarna i tid
  • åtgärdat eventuella brister
  • rapporterat dina resultat.

  Du hittar instruktioner för hur du ska mäta, åtgärda och rapportera i foldern Radonvägledning för fastighetsägare.

  Processen för tillsyn av radonmätning i flerbostadshus.

  Processen för att mäta, åtgärda och rapportera radon. Från foldern Radonvägledning för fastighetsägare.

 2. Vad radon är

  Radon är en färg- och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Den bildas när det uran som finns i jordskorpan faller sönder. Radon kan komma in till inomhusluften i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet.

  Läs mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

 3. Referensnivå och gränsvärden för radon i inomhusluften

  Radonhalten i inomhusluft anges i enheten becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensnivån för radon i bostäder är 200 Bq/menligt Strålskyddsförordningen. Radonhalten i bostäder bör alltså inte vara över 200 Bq/m3.

  Strålskyddsförordningen innehåller även ett krav på optimering vilket betyder att du som fastighetsägare har ett ansvar att hålla radonhalten så låg som möjligt.

  I nybyggnationer gäller Boverkets gränsvärde på 200 Bq/m3 för utrymmen där man vistas mer än tillfälligt.

  Radonhalten ska mätas minst vart tionde år

  Radonhalten ska mätas minst vart tionde år på grund av variationer i ventilation, mark, temperatur och luftomsättning. Åldrande byggnadsmaterial kan också släppa igenom mer radon med tiden.

  Om en större ombyggnation eller renovering har gjorts ska radonhalten mätas på nytt eftersom ventilationen i byggnaden kan ha påverkats. De nya mätresultaten ska rapporteras in till miljöförvaltningen tillsammans med fastighetsuppgifterna.

 4. Så mäter du

  Du mäter radon i inomhusluft genom att använda spårfilmsdosor. Du kan antingen beställa och placera ut dosorna själv eller så kan du anlita en konsult som sköter mätningen åt dig. Mätperioden ska pågå i minst två månader (60 dagar) under perioden 1 oktober–30 april.

  När mätningen är klar skickas dosorna tillbaka till mätlaboratoriet för analys. När analysen är färdig får du ett resultat som du ska rapportera till miljöförvaltningen tillsammans med fastighetsuppgifterna.

  Läs om hur du rapporterar mätresultat och fastighetsuppgifter.

  Mät rätt mängd av bostäderna

  Oavsett om du äger radhus, småhus eller flerbostadshus så ska du följa samma mätanvisningar.  

  För att vara på den säkra sidan och slippa riskera att behöva göra kompletteringsmätningar så är det bra att mäta några fler bostäder än minimikravet eftersom det händer att dosor försvinner eller tappas bort under mätningen.

  Du ska mäta

  • samtliga bostäder med markkontakt i varje huskropp. Med markkontakt menas de bostäder som saknar källare eller annat ventilerat utrymme under.
  • minst 20 procent av övriga bostäder i varje huskropp. Avrunda alltid uppåt.

  För småhus eller radhus på mark innebär det i många fall att alla bostäder behöver mätas.

  Har du ett flerbostadshus så behöver du mäta radonet i ett urval av bostäderna i respektive huskropp för att få ett tillförlitligt resultat.

  Sprid mätningarna och välj gärna minst en bostad på varje våningsplan. Det är också bra att mäta lägenheter som angränsar till hiss, ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten.

  Informera boende

  Informera de boende i lägenheterna om mätningarna. Det är viktigt att de vet om de själva ska skicka tillbaka mätdosorna eller om du som fastighetsägare samlar in dosorna och protokollen för att skicka in till mätlaboratoriet.

  Miljöförvaltningen har tagit fram ett informationsblad som ni kan dela ut till de boende.

  Du hittar informationsbladet Dags att mäta radon i ditt hus under avsnittet Vägledande dokument.

 5. Beställ mätdosor

  Om du vill mäta radon ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Det går inte att beställa dosor genom miljöförvaltningen – vänd dig till mätlaboratoriet.

  Krav på mätningen

  För att få ett säkert resultat kräver miljöförvaltningen att radonmätningen

  • utförs av ett laboratorium som är Swedac-ackrediterat.
  • är en långtidsmätning med ett årsmedelvärde. För att få ett årsmedelvärde ska mätningen ske i minst två månader (60 dagar) under perioden 1 oktober–30 april.

  Swedac-ackrediterade företag

  På  swedac.se finns aktuella uppgifter om de mätlaboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i inomhusluft. 

  För närvarande finns det tre företag i Sverige som är ackrediterade av Swedac för radonmätning i inomhusluft:

  Eurofins Radon Testing Sweden AB
  Radonova Laboratories AB
  Radonanalys GJAB

  Mätlaboratorier i andra länder kan vara ackrediterade enligt samma metod och utföra analyser av radonmätningar. 

  Beställ extra många mätdosor

  Beställ ett mätpaket med två mätdosor för varje bostad som ska mätas. Det kan vara bra att beställa några extra mätpaket och att mäta i fler bostäder än minimikravet eftersom det händer att boende tappar bort mätdosor under mätningen.

  Följ instruktionerna i foldern Radonvägledning för fastighetsägare.

 6. Åtgärda förhöjda halter och kontrollmät efteråt

  Har ni uppmät årsmedelvärden på radonhalter över referensnivån 200 Bq/m3 så är radon en hälsorisk som ska åtgärdas. Detta måste åtgärdas även om förhöjda halter endast uppmätts i en bostad.

  Ta hjälp av en radonkonsult

  För att åtgärderna ska vara så effektiva som möjligt behöver du veta varifrån radonet kommer och hur det tar sig in i bostaden. Anlita en konsult som är specialiserad på radon för att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna. Konsulten kan även ge förslag på åtgärder.

  Hitta konsulter som arbetar med radonåtgärder på svenskradonforening.se 

  Efter åtgärderna är klara

  När ni är färdiga med åtgärderna behöver ni kontrollmäta för att se att åtgärderna har fått den önskade effekten.

  Kontrollmätningar ska göras i

  • bostäder som tidigare haft radonhalter överstigande referensnivån på 200 Bq/m3
  • bostäder som ligger vägg i vägg på samma våningsplan och trappuppgång
  • bostäder som ligger högst upp och längst ner i förhållande till bostäder där förhöjda radonhalter uppmätts.

  Om ni redan gjort radonmätningar i ovannämnda bostäder med godkända resultat i så behöver ni inte mäta dem igen.

  Diagram för att illustrera radonmätning av bostäder.

  Den rosa rutan visar en bostad där radonhalter över riktvärdet uppmätts. Den bostaden ska kontrollmätas efter att åtgärder har utförts. De gula rutorna visar bostäder som också behöver kontrollmätas på grund av deras förhållande till bostaden med förhöjda radonhalter. Om dessa lägenheter redan har mätts med godkända resultat behöver de inte mätas igen.

  Den övre bilden visar byggnaden framifrån och den nedre bilden byggnaden uppifrån.

   

 7. Delrapportera årligen

  Varje år behöver du delrapportera en enklare handlingsplan över hur ni ligger till i er radonkontroll. Det ska du göra senast 31 maj varje år.

  Detta ska du göra fram till dess att ärendet är avslutat och du fått en bekräftelse från miljöförvaltningen att du är färdig med radonkontrollen för denna gång.

  I första hand ska du rapportera uppgifterna via formulär.

  Delrapportera årlig handlingsplan via formulär.

  Om det inte är möjligt kan du fylla i en blankett och skicka till miljöförvaltningen via e-post eller post. Döp blanketten med bostadsrättsföreningens namn om du skickar den via e-post. Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

  Årlig handlingsplan – blankett (PDF, 205 KB)

 8. Rapportera slutligt mätresultat och fastighetsuppgifter

  När du är färdig med radonmätningen ska du rapportera in det slutliga mätresultatet tillsammans med fastighetsuppgifter till miljöförvaltningen. Hur du rapporterar beror på hur många fastigheter och huskroppar du har.

  En fastighet med sex huskroppar eller färre

  Så här gör du som bara har en fastighet med sex huskroppar eller färre.

  Rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter via formulär

  I första hand ska du skicka dina uppgifter via formulär.

  Rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter via formulär – en fastighet med sex huskroppar eller färre.

  Rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter via blankett

  Om det inte är möjligt kan du fylla i blanketten Ägaruppgifter och fastighetsuppgifter och skicka till miljöförvaltningen via e-post eller post. Döp blanketten med bostadsrättsföreningens namn om du skickar in dem via e-post. Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

  Ägaruppgifter och fastighetsuppgifter – blankett (PDF, 285 KB)

  Skicka in mätrapporter

  Du ska också skicka in dina mätrapporter. I första hand ska du ladda upp rapporterna i miljöförvaltningens Dropbox.

  1. Gå till miljöförvaltningens dropbox Radon Uppsala .
  2. Klicka på Välj filer.
  3. Leta upp dina filer och markera dem. För att markera flera filer håller du ner Ctrl-tangenten.
  4. Klicka på Öppna.
  5. Skriv in bostadsrättsföreningens namn i fältet Förnamn. (Lämna fältet Efternamn tomt.)
  6. Skriv in din e-postadress i fältet E-postadress.
  7. Klicka på Ladda upp. När dina filer är uppladdade får du ett automatiskt bekräftelsemejl från Dropbox.

  Om det inte är möjligt kan du skicka mätrapporterna till miljöförvaltningen via e-post eller post. Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

  Flera fastigheter, eller en fastighet med sju huskroppar eller fler

  Så här gör du som har flera fastigheter eller en fastighet med sju huskroppar eller fler.

  Fyll i filen

  Börja med att fylla i filen Fastighetsuppgifter. Spara dokumentet på din dator och döp det med bostadsrättsföreningens namn.

  Fastighetsuppgifter – blankett (PDF, 304 KB)

  Rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter via formulär

  I första hand ska du skicka dina uppgifter via formulär. I formuläret bifogar du din blanketten med fastighetsuppgifterna och mätresultaten.

  Rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter via formulär – flera fastigheter, eller en fastighet med sju huskroppar eller fler.

  Rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter via blankett

  Om det inte är möjligt kan du skicka in blanketten med fastighetsuppgifter och mätresultat till miljöförvaltningen via e-post eller post. Då måste du även fylla i och skicka in ytterligare en blankett med ägaruppgifter. Döp blanketterna med bostadsrättsföreningens namn om du skickar in dem via e-post. Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

  Ägaruppgifter och fastighetsuppgifter – blankett (PDF, 285 KB)

  Skicka in mätrapporter

  Du ska också skicka in dina mätrapporter. I första hand ska du ladda upp rapporterna i miljöförvaltningens Dropbox.

  1. Gå till miljöförvaltningens dropbox Radon Uppsala .
  2. Klicka på Välj filer.
  3. Leta upp dina filer och markera dem. För att markera flera filer håller du ner Ctrl-tangenten.
  4. Klicka på Öppna.
  5. Skriv in bostadsrättsföreningens namn i fältet Förnamn. (Lämna fältet Efternamn tomt.)
  6. Skriv in din e-postadress i fältet E-postadress.
  7. Klicka på Ladda upp. När dina filer är uppladdade får du ett automatiskt bekräftelsemejl från Dropbox.

  Om det inte är möjligt kan du skicka mätrapporterna till miljöförvaltningen via e-post eller post. Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 9. Meddela ändrade fastighetsuppgifter

  Om det sker några ändringar av fastighetsuppgifterna behöver du meddela miljöförvaltningen.

  Ändringar kan exempelvis vara

  • ny fastighetsägare
  • ny kontaktperson
  • ombyggnation

  Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 10. Miljöförvaltningen utövar tillsyn

  Miljöförvaltningen är ansvarig för radontillsynen av samtliga bostäder för att se till att boendemiljön är god. Det innebär att förvaltningen samlar in uppgifter om radonhalten från fastighetsägare av hyres-och bostadsrätter i Uppsala kommun.

  Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att all mätning utförs, att eventuella förhöjda halter åtgärdas och att mätresultaten rapporteras till miljöförvaltningen. 

  Avgift för tillsyn

  Miljöförvaltningen tar ut en avgift för tillsyn via timdebitering. För att inte riskera att betala mer än nödvändigt, se till att du har

  • utfört mätningarna i tid
  • åtgärdat eventuella brister
  • rapporterat dina resultat.
 11. Vägledande dokument

  Med start 2019 utför miljöförvaltningen en utökad tillsyn av fastighetsägare med flerbostadsfastigheter. I samband med det skickas information ut till berörda fastighetsägare. Här finns all information samlad.

  Radonvägledning för fastighetsägare

  Folder om hur du som fastighetsägare ska gå tillväga för att mäta, åtgärda och rapportera radon.

  Radonvägledning för fastighetsägare

  Snart dags att mäta radon

  Följebrev till foldern Radonvägledning för fastighetsägare. Brevet förklarar hur tillsynen går till.

  Snart dags att mäta radon (DOCX, 395 KB)

  Dags att mäta radon i ditt hus

  Informationsbrev som kan delas ut till boende innan mätning.

  Dags att mäta radon i ditt hus (PDF, 117 KB)

 12. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.