Anmäl driftstörning – miljöfarlig verksamhet

Enligt lagen ska händelser som kan leda till problem för hälsan eller miljön anmälas till miljöförvaltningen.

Här kan du som har en miljöfarlig verksamhet inom Uppsala kommun rapportera driftstörningar. Exempel på händelser som ska rapporteras är utsläpp till mark, luft och vatten eller höga bullernivåer.

När vi fått in en anmälan startar vi ett ärende och kontaktar er.
Glöm inte att underrätta andra berörda, t ex fastighetsägare eller grannar, om det inträffade.

Exempelvis säkerhetsdatablad till den/de kemikalier som har läckt ut.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.
Kontaktuppgifter till verksamheten
Fastighetsägare
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala