Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Anmäl driftstörning – miljöfarlig verksamhet

Enligt lagen ska händelser som kan leda till problem för hälsan eller miljön anmälas till miljöförvaltningen.

Här kan du som har en miljöfarlig verksamhet inom Uppsala kommun rapportera driftstörningar. Exempel på händelser som ska rapporteras är utsläpp till mark, luft och vatten eller höga bullernivåer.

När vi fått in en anmälan startar vi ett ärende och kontaktar er.
Glöm inte att underrätta andra berörda, t ex fastighetsägare eller grannar, om det inträffade.

Var har driftstörningen skett?
Kontaktuppgifter till verksamheten
Fastighetsägare

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Vi samlar in personuppgifterna för att administrera anmälan om driftstörning. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

Normalt sparar vi inte dina personuppgifter. Men vid ärenden som kräver myndighetsutövning behandlar och sparar vi uppgifterna enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala