Anmäl driftstörning – anmälningspliktig verksamhet

Enligt lagen ska händelser som kan leda till problem för hälsan eller miljön anmälas till miljöförvaltningen.

Här kan du som har anmälningsplikt inom Uppsala kommun anmäla driftstörningar. Exempel på händelser du kan anmäla är vattenskador, längre elavbrott eller fel på ventilationen. 

När vi fått in en anmälan startar vi ett ärende och kontaktar er.
Glöm inte att underrätta andra berörda, t ex fastighetsägare, om det inträffade.

Kontaktuppgifter till verksamheten
Fastighetsägare

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Vi samlar in personuppgifterna för att administrera anmälan om driftstörning. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

Normalt sparar vi inte dina personuppgifter. Men vid ärenden som kräver myndighetsutövning behandlar och sparar vi uppgifterna enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post. 

Kom och träffa oss tillsammans med Bygglov på väg i Länna, 24 oktober 16.00-19.00, i Lännaskolans matsal, Almungevägen 159. Ställ dina frågor om avlopp, eget vatten, strandskydd samt hur du gör om du vill stycka av din fastighet eller veta var din fastighetsgräns går.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala