Anmäl driftstörning – anmälningspliktig verksamhet

Enligt lagen ska händelser som kan leda till problem för hälsan eller miljön anmälas till miljöförvaltningen.

Här kan du som har anmälningsplikt inom Uppsala kommun anmäla driftstörningar. Exempel på händelser du kan anmäla är vattenskador, längre elavbrott eller fel på ventilationen. 

När vi fått in en anmälan startar vi ett ärende och kontaktar er.
Glöm inte att underrätta andra berörda, t ex fastighetsägare, om det inträffade.

Kontaktuppgifter till verksamheten
Fastighetsägare
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala