Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Anmäl driftstörning – anmälningspliktig verksamhet

Enligt lagen ska händelser som kan leda till problem för hälsan eller miljön anmälas till miljöförvaltningen.

Här kan du som har anmälningsplikt inom Uppsala kommun anmäla driftstörningar. Exempel på händelser du kan anmäla är vattenskador, längre elavbrott eller fel på ventilationen. 

När vi fått in en anmälan startar vi ett ärende och kontaktar er.
Glöm inte att underrätta andra berörda, t ex fastighetsägare, om det inträffade.

Kontaktuppgifter till verksamheten
Fastighetsägare

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Vi samlar in personuppgifterna för att administrera anmälan om driftstörning. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

Normalt sparar vi inte dina personuppgifter. Men vid ärenden som kräver myndighetsutövning behandlar och sparar vi uppgifterna enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakta miljöförvaltningen

För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala