Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Information om kontroll av cistern

Information om kontroll av cistern för mer än 1 kubikmeter brandfarlig vätska eller spillolja.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress

Uppgifter om cisternen

Vätskornas användningsområde, till exempel uppvärmning, bränsle till fordon, spillolja från verkstad och liknande.
Bifoga kopia på kontrollrapport för cistern, och om cisternen är placerad utomhus (i eller ovan mark) bifoga även situationsplan över fastigheten. Markera placeringen av cistern och ledningar. Markera också vattendrag, dagvattenbrunnar, vattentäkter, energibrunnar och liknande.

Avgift

Avgift utgår enligt taxan som kommunfullmäktige har fastställt.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i det här formuläret.

Miljöförvaltningen samlar in uppgifterna för att kunna bedriva tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.