Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Om brandfarliga vätskor eller spillolja kommer ut i naturen kan både mark och vatten förorenas. Krav för att förebygga det finns i föreskrifter från Naturvårdsverket. Miljöförvaltningen kontrollerar att du som har en cistern följer dessa krav.

  Till Miljöförvaltningen ska du

  • informera om installation av cistern för brandfarlig vätska eller spillolja
  • skicka in kopior på utförda kontroller
  • informera om cistern som ska tas ur bruk
  • informera om det finns anledning att misstänka förorening av mark eller vattenområde.

  Läs mer om cisterner på Naturvårdsverkets webbplats.

  Regler för att förebygga brand eller explosion när någon hanterar brandfarliga vätskor finns i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Brandförsvaret kontrollerar att du följer dessa krav.

  Du kan behöva söka tillstånd hos brandförsvaret för att hantera brandfarliga varor. Du kan behöva både söka tillstånd hos Brandförsvaret och informera miljöförvaltningen om installation av cistern.

  Läs om tillstånd för att hantera brandfarliga varor på Brandförsvarets webbplats.

 2. Installera cistern för brandfarlig vätska eller spillolja

  Installera cistern

  Innan du installerar en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja behöver du informera miljöförvaltningen om cisternen är

  • utanför vattenskyddsområde och rymmer mer än 1 m3
  • inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter.

  Du ska informera miljöförvaltningen senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Du ska informera miljöförvaltningen även om du bara ska ställa upp en cistern tillfälligt.

  Brandfarlig vätska eller spillolja i cistern (PDF, 97 KB)

  Skyddåtgärder vid tankningsplatser (PDF, 88 KB)

  Anmäl installation av cistern (PDF, 239 KB)

  Läs Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

  Extra krav på cisterner inom vattenskyddsområde

  Cisterner och anslutna rör- och slangledningar som ligger inom vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd.

  Cisterner ovan mark ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning ska invallningen rymma den största cisternens volym samt 10 procent av övriga cisterners volym.

  Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha något annat sekundärt skydd. Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart. Det ska också vara utformat så att det går att genomföra en kontroll. 

  För cisterner som finns i bostadshus och är under regelbunden uppsikt krävs oftast inte något sekundärt skydd.

  Vid påfyllningsrör för en cistern inom vattenskyddsområde ska det finnas en skylt med texten "Vattenskyddsområde". Skylten ska vara väl synlig, av varaktigt material och innehålla följande information:

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Volym
  • Högsta fyllnadsflöde
  • Innehåll

  Se om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde.

 3. Kopia på utförda kontroller

  När din cistern har kontrollerats enligt reglerna i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska du skicka in en kopia på kontrollrapporten till miljöförvaltningen. Originalet ska du behålla själv.

  Digitalt formulär för information om kontroll av cistern.

  Blankett i PDF-format för information om kontroll av cistern (PDF, 349 KB)

 4. Ta cistern ur bruk

  Om du ska sluta använda en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja så ska du informera miljöförvaltningen om att du tar den ur bruk.

  Töm och rengör cistern som inte används (PDF, 66 KB)

  Anmäl att cistern tagits ur bruk (PDF, 236 KB)

  Anmäl att cistern tagits ur bruk, webbformulär

 5. Misstanke om förorening av mark eller vatten

  Om det finns anledning att misstänka att mark eller vattenområde blivit förorenat ska du som hanterar den brandfarliga vätskan eller spilloljan omedelbart underrätta miljöförvaltningen.

 6. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen
  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Så arbetar vi med tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.