Rapportera köldmedier

E-tjänsten för rapportering av köldmedier är stängd och kan inte användas för rapportering av år 2019. Du ska istället rapportera via pappersrapport.

Vi beklagar att e-tjänsten inte går att använda. Det beror på att vår leverantör inte har rättat till fel som finns i tjänsten. När e-tjänsten fungerar igen informerar vi om det här. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Skicka din underskrivna årsrapport med vanlig post eller inskannad via e-post senast 31 mars 2020.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se

Du som är operatör och ansvarig för anläggningen ska skriva under pappersrapporten, inte kylföretaget.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala