Rapportera köldmedier

 • Läs om köldmedier

  Har du en anläggning med en sammanlagd mängd av 14 ton CO2e eller mer ska du varje år skicka in en kontrollrapport till miljöförvaltningen. Rapporten ska vara inne senast 31 mars efterföljande år. Du ska också rapportera om anläggningen byter ägare.

  Din certifierade kylentreprenör måste ha lagt in utförda kontroller innan du som ägare (operatör/verksamhetsutövare) kan gå in och godkänna dem.

  Kontroll av läckage

  Du måste även regelbundet kontrollera att inte köldmedier läcker ut från din anläggning. Kontrollen ska utföras av en certifierad kylfirma. Kylfirman ska logga in med sitt certifieringsnummer utan C framför.

 • Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12.

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala