PCB – anmäl och sanera höga halter

Om du hittar PCB i din fastighet ska du anmäla det till miljöförvaltningen. PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler.

Du ska alltid anmäla fynd av PCB-haltiga massor om halten är över 50 mg/kg.

Läs mer om PCB-sanering på Naturvårdsverkets webbplats
Läs PCB-förordningen på riksdagens webbplats

Fog- och golvmassor

Anmäl sanering av fogmassor med PCB-halt över 50 mg/kg

Gör din anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Lysrör och isolerglasrutor

Om du vid renovering, ombyggnad eller rivning misstänker att lysrörarmatur eller isolerglasrutor innehåller PCB, ska du tydligt märka dem och hantera dem som farligt avfall. Du ska också anmäla byte av isolerglasrutor som innehåller PCB till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hur du anmäler

Anmäl genom att kontakta miljöförvaltningen.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala