Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ansök om tillstånd för brandfarliga varor

Du behöver tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011.
Läs om hantering av brandfarliga varor på msb.se .

Komplett ansökan innan handläggning

Din ansökan behöver vara komplett för att brandförsvaret ska kunna handlägga ärendet. Om din ansökan är komplett kommer du att få ett mottagningsbevis. Om ansökan inte är komplett får du istället en begäran om komplettering. Det kan ta upp till tre månader efter det att du har fått ditt mottagningsbevis innan du får ett beslut.

När du får ditt tillståndsbeslut får du inte använda anläggningen förrän en avsyning är gjord. Du är ansvarig för att boka in en avsyning med tillståndshandläggaren. Om en avsyning inte behövs får du information om det i tillståndsbeslutet.

Tänk på att du också kan behöva söka tillstånd på grund av andra lagar som till exempel  plan- och bygglagen eller miljöbalken.

Sökande

Det är du som ska bedriva verksamheten som ska söka tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Tillståndet kan sökas av fysisk och juridisk person.

Underskrift av sökande

När du ansöker måste du skriva under ansökan via mobilt BankID innan ärendet kan registreras och handläggningen kan börja. Du som söker är också ansvarig för att betala avgiften för tillståndet.

Senast vid avsyningstillfället eller innan driftsättning

Du ska senast vid avsyningstillfället eller innan driftsättning redovisa:

  • föreståndare för brandfarlig vara (läs mer om hur du anmäler föreståndare på www.uppsalabrandforsvar.se )
  • elinstallationsintyg (om klassningsplan krävs)
  • överensstämmelseintyg samt tryck- och täthetsprotokoll, för ny gasolanläggning
  • täthetsprotokoll, för befintlig gasolanläggning
  • instruktioner för driftsättning, drift- och skötsel på svenska
  • instruktioner vid brand och läckage
  • egenkontrolljournal.

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Det här formuläret kräver signering med BankID. Du kan skriva under med Mobilt BankID eller BankID-säkerhetsprogram som du har installerat på din dator.

Tillståndet ska sökas av den som ska bedriva verksamheten (betalningsansvarig) eller av fysisk och juridisk person.

Ansökan gäller *
Kontaktuppgifter till sökande *
Faktureringsadress *
Kontaktperson
Föreståndare

Ställföreträdande föreståndare

Bifoga bilagor
Ny innehavare till befintligt tillstånd
Faktureringsadress *
Kontaktuppgifter till sökande *
Kontaktperson
Föreståndare

Ställföreträdande föreståndare

Förändring av tillstånd
Kontaktuppgifter till sökande *
Faktureringsadress *
Kontaktperson
Föreståndare

Ställföreträdande föreståndare

Bifoga bilagor

Hantering av personuppgifter
Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.
Vi samlar in uppgifterna för att handlägga anmälan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.