Miljöfarlig verksamhet – anmälan

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet. Uppsala kommuns miljöförvaltning ansvarar för att behandla anmälningar för så kallade C-verksamheter.

Läs om skillnaden mellan A-, B-, C- och U-verksamheter och se vem som ger tillstånd för A- och B-verksamheter. 

Några vanliga exempel på anmälningspliktig miljöfarlig C-verksamhet är

 • fordonstvätt
 • billackering
 • laboratorium
 • bilskrot
 • tvätteri
 • jordbruk med mer än 100 djurenheter.

Anmäl i god tid

Anmäl din C-verksamhet till miljöförvaltningen genom att skicka in en blankett. Det är viktigt att du anmäler minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Anmäl på samma blankett ändringar i din verksamhet som kan påverka miljö eller närboende, eller om din verksamheten tas över av någon annan.

Läs miljöförvaltningens informationsblad om hur du anmäler en C-verksamhet (svenska och arabiska)

Blankett för anmälan av miljöfarlig C-verksamhet (PDF, 846 KB)

Blankett för anmälan av miljöfarlig C-verksamhet (arabiska) (PDF, 776 KB)

Det här ska ingå i en anmälan

I anmälan ska du beskriva

 • vad det är du ska göra
 • hur verksamheten påverkar miljön
 • hur du följer miljöbalkens hänsynsregler.

Invänta skriftligt beslut

Miljöförvaltningen handlägger din anmälan och skriver ett beslut. Om det behövs, kan du få krav på dig om att vidta skyddsåtgärder för minska risken för negativ påverkan från din verksamhet. 

Vid behov tar miljöförvaltningen även kontakt med boende och verksamheter i området som kan komma att påverkas av din verksamhet, och ger dem möjlighet att lämna synpunkter på din anmälan.

Egenkontroll

Du som bedriver miljöfarlig verksamhet inom miljöbalkens område, ska kontrollera din egen verksamhet.

Läs miljöförvaltningens informationsblad om egenkontroll

Läs mer om egenkontroll för C-verksamheter på naturvardsverket.se.

Avgift för anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en avgift enligt miljöbalkens bestämmelser.

Lagen beskriver vad som är miljöfarligt

Det är miljöbalken som definierar vad som är miljöfarligt. Din verksamhet räknas som miljöfarlig om något av detta förekommer:

 • buller
 • vibrationer
 • utsläpp
 • kemikaliehantering
 • andra störningar för omgivningen.

Läs miljöförvaltningens informationsblad om de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken

Läs mer om miljöbalken på naturvardsverket.se.

Detaljerad information om specifika verksamheter

I miljöprövningsförordningen kan du läsa mer detaljerat om vilka verksamheter som klassas som miljöfarliga. Ofta är det storleken på produktionen och mängden kemikalier som avgör om din verksamhet är anmälningspliktig. Se miljöprövningsförordningen på riksdagen.se. 

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. 

Den 25 augusti kan du träffa avlopps- och strandskyddshandläggare, lantmätare och bygglovsrådgivningen på Björklingedagen. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar samt om din bygglovsansökan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala