Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

För att få ställa upp privata bikupor på kommunens mark behöver du tillstånd från kommunen – en så kallad markupplåtelse eller ett arrende. Vilken typ av tillstånd som krävs är beroende av om bikuporna ställs upp på offentlig plats eller övrig mark.
Läs mer om markupplåtelse.

Markupplåtelse på allmän plats 

På mark som är detaljplanerad som allmän plats som hanteras med ett tillstånd för markupplåtelsen som tecknas av enheten Trafik och markupplåtelse, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arrende på övrig kommunal mark

På mark som är detaljplanerad som kvartersmark och hanteras genom ett arrendeavtal med Markenheten på Mark- och Exploateringsavdelningen, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

De flesta får tillstånd

Kommunen ger oftast tillstånd för att ställa upp bikupor och då för maximalt fem bikupor på samma plats. Normalt ska bikuporna stå minst 50 meter från exempelvis bostadsområden, gång- och cykelvägar, förskolor och lekplatser.

Den som äger bikuporna är ansvarig för sina kupor och bin. På kuporna ska det alltid finnas namn och telefonnummer till ägaren.

Undantag

Kommunen ger inga tillstånd för bikupor i befintliga naturreservat eller i närheten av kända populationer av vildbin.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift på 716 kr per plats och period. Tillståndet gäller en period på max två år. Utöver det tar polisen ut en avgift för ansökan om tillstånd för användande av offentlig plats.

Arrendatorn ansvarar för arrenderad mark 

På mark som redan är utarrenderad till någon annan part, exempelvis koloniförening, ansvarar arrendatorn för tillåtelser.

Andra myndigheter har huvudansvaret

Det är till största del Länsstyrelsen och Jordbruksverket som ansvarar för regelverken kring biodling. Kommunen ger endast tillstånd i egenskap av markägare.
Läs om biodling på Länsstyrelsens webbplats  
Läs om biodling på Jordbruksverkets webbplats

Sök tillståndet

Du söker tillståndet genom att kontakta enheten för trafik och markupplåtelser. I ansökan behöver du bifoga kartor på var du önskar ställa upp bikuporna.

Kontakta enheten för trafik och markupplåtelse

Enheten för trafik och markupplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00. Telefontid 8.00–17.00.
E-post:
tmu@uppsala.se
Postadress:
Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Kontakta markenheten på mark- och exploateringsavdelningen

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00. Telefontid 8.00-17.00
Postadress:
Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

  • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

    Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

  • Så arbetar vi med:

    Miljö och klimat

    Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.