Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

För att få ställa upp privata bikupor på kommunens mark behöver du tillstånd från kommunen – en så kallad markupplåtelse eller ett arrende. Vilken typ av tillstånd som krävs är beroende av om bikuporna ställs upp på offentlig plats eller övrig mark.
Läs mer om markupplåtelse.

De flesta får tillstånd

Kommunen ger oftast tillstånd för att ställa upp bikupor och då för maximalt fem bikupor på samma plats. Normalt ska bikuporna stå minst 50 meter från exempelvis bostadsområden, gång- och cykelvägar, förskolor och lekplatser.

Den som äger bikuporna är ansvarig för sina kupor och bin. På kuporna ska det alltid finnas namn och telefonnummer till ägaren.

Undantag

Kommunen ger inga tillstånd för bikupor i befintliga naturreservat eller i närheten av kända populationer av vildbin.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift på 588 kr per plats och period. Tillståndet gäller en period på max två år. Utöver det tar polisen ut en avgift på 870 kr för ansökan om tillstånd för användande av offentlig plats.

Arrendatorn ansvarar för arrenderad mark 

På mark som redan är utarrenderad till någon annan part, exempelvis koloniförening, ansvarar arrendatorn för tillåtelser.

Andra myndigheter har huvudansvaret

Det är till största del Länsstyrelsen och Jordbruksverket som ansvarar för regelverken kring biodling. Kommunen ger endast tillstånd i egenskap av markägare.
Läs om biodling på Länsstyrelsens webbplats  
Läs om biodling på Jordbruksverkets webbplats

Sök tillståndet

Du söker tillståndet genom att kontakta enheten för drift och underhåll. I ansökan behöver du bifoga kartor på var du önskar ställa upp bikuporna.

Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00. Telefontid 8.00–17.00.
E-post:
tmu@uppsala.se
Postadress:
Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

 • Företagen ger Uppsala kommun mer än godkänt

  De företag som har kontakt med Uppsala kommun är nöjda med den servicen de får. Det visar den servicemätning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, redovisade idag, torsdag. Höjningen inom flera områden är ett resultat av medvetna insatser och ett flerårigt arbete för att förbättra företagsservicen i hela kommunen, menar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.