Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Kemikalier måste hanteras eller lagras så att de inte kan läcka in i avlopps- eller dagvattennätet eller förorena mark.

Förvaring av kemikalier

Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver tänka på hur dessa förvaras. Om kemikalier förvaras i ett utrymme med golvbrunnar måste kemikalierna invallas, till exempel genom att placeras på ett spilltråg eller i ett större kärl där utläckande kemikalier kan samlas upp. Om de förvaras i ett rum utan golvbrunnar räknas det som en invallning. Tänk på att invallningen måste rymma minst innehållet från den största behållaren + 10 procent av övriga kemikaliers volym. Absorptionsmedel som absol eller zygol bör finnas lättillgängligt om ett spill skulle uppstå.

Säkerhetsdatablad

Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver också ha information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Den som släpper ut kemiska produkter på marknaden har därför skyldighet att lämna ut säkerhetsdatablad till dig som använder kemiska produkter, som klassificeras som farliga, i din verksamhet.

Säkerhetsdatabladen ger bland annat information om

 • namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
 • farliga egenskaper
 • sammansättning och information om beståndsdelar
 • åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 • hantering och lagring
 • information om avfallshantering.  

Då informationen i säkerhetsdatabladen kan förändras är det viktigt att säkerställa att de är uppdaterade. Uppdatering bör ske så snart ny information om faror tillkommer eller information som kan påverka riskhanteringsåtgärder. Säkerhetsdatabladen bör därför ses över med 2–3 års intervall för att säkerställa att informationen fortfarande är korrekt.

Kemikalieförteckning

Du som verksamhetsutövare behöver också ha kunskap om vilka kemikalier som hanteras i verksamheten och byta ut farliga kemikalier till mindre farliga i de fall det är möjligt. Alla kemikalier som används i verksamheten bör därför redovisas i en kemikalieförteckning.

Kemikalieförteckningen ska innehålla uppgifter om

 • produktens eller organismens namn.
 • produktens användning
 • årlig förbrukning
 • information om produktens hälso- och miljöskadlighet.
 • produktens eller organismens klassificering och märkning med avseende på hälso- och/eller miljöfarlighet (säkerhetsdatabladet kan  användas för att ta fram den informationen).

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift

  Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.