Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Kemikalier måste hanteras eller lagras så att de inte kan läcka in i avlopps- eller dagvattennätet eller förorena mark.

Förvaring av kemikalier

Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver tänka på hur dessa förvaras. Om kemikalier förvaras i ett utrymme med golvbrunnar måste kemikalierna invallas, till exempel genom att placeras på ett spilltråg eller i ett större kärl där utläckande kemikalier kan samlas upp. Om de förvaras i ett rum utan golvbrunnar räknas det som en invallning. Tänk på att invallningen måste rymma minst innehållet från den största behållaren + 10 procent av övriga kemikaliers volym. Absorptionsmedel som absol eller zygol bör finnas lättillgängligt om ett spill skulle uppstå.

Säkerhetsdatablad

Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver också ha information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Den som släpper ut kemiska produkter på marknaden har därför skyldighet att lämna ut säkerhetsdatablad till dig som använder kemiska produkter, som klassificeras som farliga, i din verksamhet.

Säkerhetsdatabladen ger bland annat information om

 • namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
 • farliga egenskaper
 • sammansättning och information om beståndsdelar
 • åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 • hantering och lagring
 • information om avfallshantering.  

Då informationen i säkerhetsdatabladen kan förändras är det viktigt att säkerställa att de är uppdaterade. Uppdatering bör ske så snart ny information om faror tillkommer eller information som kan påverka riskhanteringsåtgärder. Säkerhetsdatabladen bör därför ses över med 2–3 års intervall för att säkerställa att informationen fortfarande är korrekt.

Kemikalieförteckning

Du som verksamhetsutövare behöver också ha kunskap om vilka kemikalier som hanteras i verksamheten och byta ut farliga kemikalier till mindre farliga i de fall det är möjligt. Alla kemikalier som används i verksamheten bör därför redovisas i en kemikalieförteckning.

Kemikalieförteckningen ska innehålla uppgifter om

 • produktens eller organismens namn.
 • produktens användning
 • årlig förbrukning
 • information om produktens hälso- och miljöskadlighet.
 • produktens eller organismens klassificering och märkning med avseende på hälso- och/eller miljöfarlighet (säkerhetsdatabladet kan  användas för att ta fram den informationen).

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

 • Företagen ger Uppsala kommun mer än godkänt

  De företag som har kontakt med Uppsala kommun är nöjda med den servicen de får. Det visar den servicemätning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, redovisade idag, torsdag. Höjningen inom flera områden är ett resultat av medvetna insatser och ett flerårigt arbete för att förbättra företagsservicen i hela kommunen, menar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.