Efterbehandla eller gräva i förorenad mark – anmälan

Om du planerar att gräva i förorenad mark, ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Detsamma gäller om du ska efterbehandla mark, vatten, sediment eller byggnad. Innan du börjar arbeta ska miljöförvaltningen ha besvarat din anmälan med ett beslut.

Anmäl grävning i förorenad mark (PDF, 840 KB)

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28
17 september 9.00–10.00 är servicetelefonen stängd på grund av utbildning. Servicetelefonen är öppen som vanligt från 10.00. 

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post. 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala