Efterbehandla eller gräva i förorenad mark – anmälan

Om du planerar att gräva i förorenad mark, ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Detsamma gäller om du ska efterbehandla mark, vatten, sediment eller byggnad. Innan du börjar arbeta ska miljöförvaltningen ha besvarat din anmälan med ett beslut.

Anmäl grävning i förorenad mark (PDF, 840 KB)

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala