Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Om du hittar PCB i din fastighet ska du anmäla det till miljöförvaltningen. PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler.

Du ska alltid anmäla fynd av PCB-haltiga massor om halten är över 50 mg/kg.

Läs mer om PCB-sanering på Naturvårdsverkets webbplats
Läs PCB-förordningen på riksdagens webbplats

Fog- och golvmassor

Anmäl sanering av fogmassor med PCB-halt över 50 mg/kg

Gör din anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Lysrör och isolerglasrutor

Om du vid renovering, ombyggnad eller rivning misstänker att lysrörarmatur eller isolerglasrutor innehåller PCB, ska du tydligt märka dem och hantera dem som farligt avfall. Du ska också anmäla byte av isolerglasrutor som innehåller PCB till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hur du anmäler

Anmäl genom fylla att blanketten och skicka den till miljöförvaltningen.

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor (PDF, 125 KB)

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

  • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

    Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

  • Så arbetar vi med:

    Miljö och klimat

    Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.