Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Om du hittar PCB i din fastighet ska du anmäla det till miljöförvaltningen. PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler.

Du ska alltid anmäla fynd av PCB-haltiga massor om halten är över 50 mg/kg.

Läs mer om PCB-sanering på Naturvårdsverkets webbplats
Läs PCB-förordningen på riksdagens webbplats

Fog- och golvmassor

Anmäl sanering av fogmassor med PCB-halt över 50 mg/kg

Gör din anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Lysrör och isolerglasrutor

Om du vid renovering, ombyggnad eller rivning misstänker att lysrörarmatur eller isolerglasrutor innehåller PCB, ska du tydligt märka dem och hantera dem som farligt avfall. Du ska också anmäla byte av isolerglasrutor som innehåller PCB till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hur du anmäler

Anmäl genom att kontakta miljöförvaltningen.

Kontakta miljöförvaltningen

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

  • Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift

    Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

  • Så arbetar vi med:

    Miljö och klimat

    Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.