Avsluta eller ändra livsmedelsverksamhet

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Här anmäler du ändring eller avslut av din livsmedelsverksamhet. Kom ihåg att trycka på skicka när du granskat formuläret.

Ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet
Ytterligare information
Uppgifter om din lokal/verksamhet
Uppgifter om livsmedelsföretaget
Om du lägger ner din verksamhet får du en bekräftelse på det. Ange den adress som bekräftelsen ska skickas till.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera din anmälan om att avsluta eller ändra din livsmedelsverksamhet.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.