Lotteritillstånd

Sedan 1 januari 2019 ansvarar Uppsala kommun bara för så kallade registreringslotterier. Om du ska söka tillstånd för andra spel ska du kontakta Spelinspektionen.

Vem kan ha ett registreringslotteri?

En ideell förening som främst ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan ha ett registreringslotteri. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrera lotteriet

För att få arrangera ett registreringslotteri ska du registrera det hos kommunen. Registreringen gäller upp till fem år och ger dig tillstånd att arrangera lotterier för högst 33 1/3 prisbasbelopp.

På SCB:s webbplats får du information om aktuellt prisbasbelopp.

Läs om registreringslotterier och tillstånd på Spelinspektionens webbplats.

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering, till exempel när

  • det inte kostar något att delta
  • lotteriet arrangeras i privat sammanhang med låga belopp
  • lotteriet arrangeras i samband med en offentlig nöjestillställning i en kommun.

Läs om lotterier i Svensk författningssamling, kapitel 3, spellagen (2018:1138).

Kontakta tillståndsenheten

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00, måndag–fredag 7.45–17.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen – tillståndsenheten, 753 75 Uppsala