Lotteritillstånd

Sedan 1 januari 2019 ansvarar Uppsala kommun bara för så kallade registreringslotterier. Om du ska söka tillstånd för andra spel ska du kontakta Spelinspektionen.

Vem kan ha ett registreringslotteri?

En ideell förening eller ett registrerat trossamfund som främst ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan ha ett registreringslotteri. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrera lotteriet

För att få arrangera ett registreringslotteri ska du registrera det hos kommunen. Registreringen gäller upp till fem år och ger dig tillstånd att arrangera lotterier för högst 33 1/3 prisbasbelopp.

Registrera lotteri hos kommunen (PDF, 893 KB)

På SCB:s webbplats får du information om aktuellt prisbasbelopp.

Vad kostar det?

Avgiften för att ansöka om ett registreringslotteri i Uppsala kommun är 550 kronor. Avgiften betalas in på bankgiro 344-6002 i samband med registreringen.

Starta ett lotteri

När du fått din registrering godkänd av kommunen kan du starta ett lotteri. Vid registreringen utser kommunen en lotterikontrollant som du kontaktar innan du startar lotteriet. Kontrollanten hjälper sedan till vid dragningen av lotteriet. Den som arrangerar lotteriet betalar ett kontrollantarvode på 3 procent av lotteriets försäljning.

Anmäl att du ska starta ett lotteri
Blanketten ska skickas till lotterikontrollanten när du startar ett lotteri.

Redovisa lotteri
Redovisa varje genomfört lotteri, fyll i blanketten tillsammans med kontrollanten och skicka till kommunen.

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering, till exempel när

  • det inte kostar något att delta
  • lotteriet arrangeras i privat sammanhang med låga belopp
  • lotteriet arrangeras i samband med en offentlig nöjestillställning i en kommun

Läs om vilka regler som gäller för olika lotterier och spel i spellagen.

Läs om vilka regler som gäller för olika lotterier och spel i spelförordningen.

 

Kontakta tillståndsenheten

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00, måndag 7.30–17.00, tisdag–onsdag 8.00–17.00, torsdag 8.00–19.00, fredag 8.00–17.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen – tillståndsenheten, 753 75 Uppsala