Lämna tips om trängsel

Om du upptäcker trängsel på matställen som ökar risken för spridning av covid-19 kan du lämna dina synpunkter till miljöförvaltningen. Du kan även lämna andra typer av synpunkter.

Hur hanterar kommunen tipsen?

Om vi upptäcker brister gör vi återbesök för att följa upp om verksamheten har vidtagit åtgärder och om åtgärderna är tillräckliga. Vi är också skyldiga att informera Smittskyddsläkaren om klagomål som vi får samt om verksamheter inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter. 

Lämna tips om trängsel