Försäljning av tobak

Anmäl eller avanmäl försäljning av tobak

Du som tänker sälja tobak måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan.  

Anmäl eller avanmäl försäljning av tobak

Tobaksvaror är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionssnus. Observera att även vattenpipstobak som inte innehåller tobak klassas som en tobaksvara och därför ska du även anmäla försäljning av vattenpipstobak till kommunen.

Program för egenkontroll

Vid tobaksförsäljning är du skyldig att kontrollera försäljningen och du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Detta program ska du skicka in till tillståndsenheten tillsammans med din ansökan.

Vad det kostar

Själva anmälan kostar inget, men en tillsynsavgift tas ut per år av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

försäljning av tobaksvaror 1 500 kronor per år
försäljning av tobaksvaror och folköl eller e-cigaretter 2 000 kronor per år
försäljning av tobaksvaror , e-cigaretter och folköl 3 000 kronor per år

Regler för tobaksförsäljning

  • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte kommer langas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Det finns regler för hur du får marknadsföra tobak. Till exempel får du inte ha någon tobaksreklam utanför din butik eller visa reklamskyltar för tobak i skyltfönster.
  • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
  • Tobaksvarorna som du säljer i din butik måste vara märkta på rätt sätt. Bland annat måste de vara märkta med svensk hälsovarning.

Kontakta tillståndsenheten

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00, måndag–fredag 7.45–17.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen – tillståndsenheten, 753 75 Uppsala