Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ansök om torgplats

Du hittar information om elanslutning, priser och vilka regler som gäller för respektive plats på länkarna nedan.

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Du kan ansöka om försäljning på flera torg/platser samtidigt. Kryssa i de torg/platser du är intresserad av.
En plats är 3 x 3 meter.

Ej lediga platser

Det finns inga lediga platser på S:t Eriks gränd, gågatan, Svandammen, Torbjörnstorg, Västertorg, i Fjällnora, Hammarsko, Sandviksbadet och vid Storvadsbadet.

Observera att du inte kan få en tillfällig plats på Gågatan. Om du vill ha plats på Vaksala torg i mindre än en vecka behöver du inte ansöka om torgplats, utan istället lösa biljett på plats. Du behöver däremot alltid ansöka om en torgplats för S:t Eriks gränd och gågatan, oavsett tidsperiod.
Privatperson
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Skriv in ditt för- och efternamn
Företag
(10 siffror)
Ange för- och efternamn
Ytterligare information
Beskriv vad du ska sälja.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera ansökan om torgplats. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi raderar alla personuppgifter efter 7 år.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00. Telefontid 8.00–17.00.
E-post:
tmu@uppsala.se
Postadress:
Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala