Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Ansök om ändringar i ditt serveringstillstånd

  Om du vill göra ändringar i ditt serveringstillstånd behöver du ansöka om det hos tillståndsenheten. Det kan gälla exempelvis ändring av serveringstider eller serveringsyta. Det är du som har serveringstillståndet som ansvarar för att ansöka om förändringarna i god tid.

  Att göra en ändring kostar 3 000 kronor om ändringen är stadigvarande och 2 000 kronor om ändringen är tillfällig. Du betalar i förväg på bankgiro 344-6002.

  Ansök om serveringstillstånd

 2. Anmäl ändringar i ditt bolag

  Anmäl alltid förändringar i bolaget till tillståndsenheten. Det är du som har serveringstillståndet som ansvarar för att anmäla de nya uppgifterna i god tid.

  Att anmäla en förändring i bolaget kostar ingenting.

  Anmäl en förändring via e-tjänst eller blankett

  Nya personer i bolaget

  Anmäl om det börjar nya personer som har betydande inflytande i bolaget eller på verksamheten. Det kan vara till exempel firmatecknare, verkställande direktör, styrelsemedlemmar, finansiärer eller större aktieägare. Precis som när du ansöker om serveringstillstånd gör polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten en kontroll mot sina register att dessa personer är lämpliga. De ska bland annat sköta sin ekonomi, betala skatt och inte ha ett brottsligt förflutet.

  Ta kontakt med tillståndsenheten om du är osäker på om du behöver anmäla förändringen eller inte.

  I vissa fall krävs en ny ansökan

  Om bolagsformen ändras räcker det inte med en anmälan. Då krävs en ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Exempel på ändrad bolagsform är om en enskild firma övergår till ett aktiebolag eller från ett aktiebolag till ett annat.

  Om du som har serveringstillstånd har försatts i konkurs upphör tillståndet att gälla omedelbart. För att fortsätta driva rörelsen måste konkursboet göra en ny ansökan.

  Ansök om serveringstillstånd

 3. Tillsyn av serveringstillstånd

  När du har fått ditt tillstånd kan tillståndsenheten och/eller polisen göra tillsyn på din restaurang för att kontrollera att serveringen följer alkohollagen. Det är du som tillståndshavare eller din utsedda serveringsansvariga personal, som ansvarar för att ge dem information och på annat sätt underlätta vid ett tillsynsbesök. 

  Efter ett platsbesök skriver tillståndsenheten en tillsynsrapport och skickar den till dig som tillståndshavare. 

  Tillsynsbesök

  När tillståndsenheten gör tillsyn på serveringsställen kontrollerar de följande:

  • Att tillståndshavaren eller en serveringsansvarig finns på plats. Det ska alltid finnas en person på plats som ansvarar för alkoholserveringen. Om tillståndshavaren själv inte är på plats ska det finnas en anmäld serveringsansvarig. Det är upp till tillståndshavaren att utse och anmäla serveringsansvariga till kommunen. Den som är serveringsansvarig ska vara medveten om sitt ansvar och ska kunna ha kontakt med tillståndsenheten eller polisen vid tillsynsbesök.  
  • Att det är god ordning på serveringsstället. Gästerna får inte vara för berusade och serveringen av alkohol ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Personalen ska säga till eller avvisa gäster som stör. Skräp, tomflaskor, tomglas och eventuellt glaskross får inte bli liggande i lokalerna. Det ska också vara god ordning i området kring serveringsstället, till exempel i en eventuell kö.
  • Att personalen inte serverar alkoholdrycker till underåriga eller personer som är märkbart påverkade. Det är ett brott att servera alkoholdrycker till den som är underårig eller märkbart påverkad av alkohol. Varje serveringsställe ska ha en fungerande ålderskontroll och se till att märkbart påverkade gäster inte serveras alkohol. Skulle en gäst vara märkbart påverkad av narkotika får inte heller den serveras alkohol. 
  • Att personer som är märkbart påverkade inte tillåts stanna kvar på serveringsstället. Det är viktigt att ha en ansvarsfull servering av alkohol. Om en gäst trots detta blir märkbart påverkad får den inte vara kvar på serveringsstället. Det är tillståndshavarens och personalens ansvar att se till att avvisa gästen.
  • Att gäster inte lämnar serveringsområdet med alkoholdryck. Servering av alkohol får bara ske inom en avgränsad yta. Den ytan är markerad på ritningen som hör till serveringstillståndet. Gäster får inte lämna den ytan med alkoholdryck och får heller inte ta med sig egen alkoholdryck in på serveringsstället. Det ska vara tydligt för både gäst och personal var gäster får dricka alkohol.
  • Att serveringsstället är försiktigt med marknadsföring av alkoholdrycker. Marknadsföring av alkohol får inte var påträngande, uppsökande eller uppmana till att dricka alkohol. Erbjudanden som ”köp två, betala för en” eller mängdrabatt är inte tillåtna. Det är inte heller tillåtet att lyfta fram vissa varumärken på till exempel stora affischer.
  • Att serveringsstället har lagad eller tillredd mat till försäljning. När alkohol serveras ska det finnas ett utbud av mat på serveringsstället. Fram till 23:00 ska det finnas ett brett utbud av olika maträtter. Efter 23:00 räcker det med ett fåtal enklare rätter, till exempel kalla maträtter eller rätter som värms i mikrovågsugn.

  Avgifter för tillsyn

  Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska betala en årlig tillsynsavgift. Den baseras på din försäljning av alkoholdrycker i volym. Tillsynsavgiften är lika med summan av avgifterna för sprit, starköl samt vin och andra jästa produkter. Du behöver aldrig betala mer än maxavgiften 40 000 kronor per år. 

  Du ska varje år redovisa försäljningen i en restaurangrapport. Om du inte skickar in restaurangrapporten och din redovisning av volymer måste du betala maxavgiften 40 000 kronor.

  För att underlätta under pandemin sänker Uppsala kommun restaurangernas tillsynsavgifter och inför generösare betalningsvillkor. Läs pressmeddelandet här.

  Sprit

  Volym (liter) Avgift (kronor)
  0–50 2 000
  51–200 4 000
  201–500 5 000
  501–1 000 6 000
  1 001–1 500 7 000
  1 501–2 000 8 000
  2 001–2 500 9 000
  2 501–3 000 10 000
  3 001–3 500 11 000
  3 501–4 000 12 000
  4 001–4 500 13 000
  4 501–5 000 14 000
  5 001–5 500 15 000
  5 501–6 000 16 000
  6 001–6 500 17 000
  6 501–7 000 18 000
  7 001–7 500 19 000
  7 501–8 000 20 000
  8 001–8 500 21 000
  8 501–9 000 22 000
  9 001–9 500 23 000
  9 501–10 000 24 000
  10 001– 25 000

  Vin och andra jästa alkoholdrycker

  Volym (liter) Avgift (kronor)
  0–100 2 000
  101–200 4 000
  201–500 4 500 
  501–1 000 5 000
  1 001–2 000 5 500
  2 001–3 000 6 000
  3 001–4 000 6 500
  4 001–5 000 7 000
  5 001–6 000 7 500
  6 001–7 000 8 000
  7 001–8 000 8 500
  8 001–10 000 9 000
  10 001–12 000 10 000
  12 001–14 000 11 000
  14 001–16 000 12 000
  16 001–18 000 13 000
  18 001–20 000 14 000
  20 001–22 000 15 000
  22 001–24 000 16 000
  24 001–26 000 17 000
  26 001–28 000 18 000
  28 001–30 000 19 000
  30 001– 20 000

  Starköl

  Volym (liter) Avgift (kronor)
  0–500 2 000
  501–1 000 4 000
  1 001–2 000 5 000
  2 001–4 000 6 000
  4 001–6 000 7 000
  6 001–8 000 8 000
  8 001–10 000 9 000
  10 001–15 000 10 000
  15 001–20 000 11 000
  20 001–30 000 12 000
  30 001–40 000 13 000
  40 001–50 000 14 000
  50 001–60 000 15 000
  60 001–70 000 16 000
  70 001–80 000 17 000
  80 001–90 000 18 000
  90 001–100 000 19 000
  100 001–110 000 20 000
  110 001–120 000 21 000
  120 001–130 000 22 000
  130 001–140 000 23 000
  140 001–150 000 24 000
  150 001– 25 000

  Tillägg till tillsynsavgifter

  Tillståndshavare som har öppettider till senare än 01.00 betalar 1000 kronor mer per timme. Det betyder att du som har serveringstillstånd till 03.00 betalar 2000 kronor mer per år. Tillståndshavare som har catering av alkohol i sitt tillstånd betalar 1000 kronor för det.

 4. Utbildning i ansvarsfull servering

  Utbildningen vänder sig till dig som jobbar som serveringspersonal, ordningsvakt, krögare eller övrig restaurangpersonal. Syftet med utbildningen:

  • Minska våld och skador kopplade till att gästerna dricker för mycket alkohol eller använder droger på Uppsalas restauranger.
  • Utveckla en restaurangkultur där ingen som är alltför berusad eller under 18 år blir serverad alkohol.
  • Förbättra samarbetet mellan restaurangpersonal, krögare och myndigheter.

  Kurstid och kostnad

  Utbildningen ges normalt en gång per termin och är uppdelad på två dagar. Kostnaden är 500 kronor per deltagare. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. 

  Utbildningen är inställd tillsvidare på grund av Covid-19. Nya datum sätts när det är möjligt att genomföra utbildning igen.

  Utbildningens innehåll

  Utbildningen tar upp flera frågor:

  • Alkohollagen – vad är ditt ansvar?
  • Alkoholen i kroppen – hur mycket alkohol tål man egentligen?
  • Berusningsnivå – gruppdiskussion, var går gränsen?
  • Konflikthantering – träna tillsammans med skådespelare på hur du kan agera i olika situationer och se vilka konsekvenser det kan få.
  • Hur polisen arbetar på krogen – krogrelaterat våld, polisens roll och gemensamma metoder för att minska våldsbrotten.
  • Hur ser du om en person är påverkad av droger och vad kan du göra?

  Du får också tillfälle att utbyta erfarenheter med andra inom samma yrke.

  Mot slutet av utbildningen får du skriva ett prov. Efter godkänt prov får du ett diplom. Diplomet är både en värdehandling vid anställning och ett gediget kompetensbevis.

 5. Restaurangrapport

  Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska varje år lämna en restaurangrapport över din försäljning av alkoholdrycker. Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari–december för året som gått (rapportåret). Senast 1 mars året efter rapportåret ska Folkhälsomyndigheten ha fått din restaurangrapport.

  Läs vilka uppgifter du ska lämna inför restaurangrapportering.

  Hur du kan lämna restaurangrapporten

  Om du har fått inloggningsuppgifter kan du registrera din restaurangrapport via ett webbformulär på Folkhälsomyndighetens webbplats. Inloggningsuppgifterna hittar du uppe till höger på blanketten som du fått från tillståndsenheten.
  Registrera din restaurangrapport på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Du kan också lämna uppgifterna via blanketten som tillståndsenheten skickar till alla tillståndshavare runt årsskiftet 

  Har du tappat bort din restaurangrapport kan du kontakta tillståndsenheten för att få en ny eller skriva ut en tom restaurangrapport som finns som bilaga 1 i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering.

  Uppgifterna påverkar din tillsynsavgift

  Tillståndsenheten använder uppgifterna i restaurangrapporten för att bestämma vilken tillsynsavgift du ska betala. Läs om tillsynsavgifter.

 6. Anmäl serveringsansvarig personal

  Under hela serveringstiden måste det finnas en person på plats som är ansvarig för serveringen. Det kan vara du som är tillståndshavare eller en person som du har utsett.

  Du måste anmäla de personer som du utser till serveringsansvariga till tillståndsenheten:
  Anmäl de personer som du utser till serveringsansvariga via e-tjänst eller blankett.

  En serveringsansvarig måste ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften. Lämpligheten är upp till dig som tillståndshavare att bedöma och kan till exempel bero på personens kunskap om alkohollagen och erfarenhet av servering.

 7. Krydda snaps

  Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker har rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps i din egna restaurang om du gör en anmälan hos tillståndsenheten. 

  Med snaps menas kryddat brännvin. Möjligheten att krydda snaps är ett undantag från regeln om att blandning av alkohol i förväg är förbjuden. Det är alltså förbjudet att till exempel smaksätta egna shots.

  Anmäl kryddning av egen snaps

  Kryddningen får bara vara i liten skala i förhållande till ditt serveringsställes omsättning. Kryddningen ska ske på ditt serveringsställe och inte i någon annan lokal. Driver du en cateringverksamhet ska kryddningen ske på ditt tillredningsställe.

  Servering av den egna kryddade snapsen ska först och främst ses som ett tillbehör till julbord eller liknande arrangemang.

 8. Provsmakning

  Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan ta in partihandlare till ditt serveringsställe och erbjuda dina gäster provsmakning. Det räcker att i förväg anmäla till tillståndsenheten att du ska arrangera provsmakning och vilka partihandlare som ska delta. Din anmälan kostar ingenting.

  Anmäl provsmakning 

  Regler för provsmakningen

  Provsmakning innebär att du serverar små mängder av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. Vid provsmakning behöver du inte servera mat. Här är Systembolagets modell för provning, som kan vara till hjälp när du ska bestämma mängd alkohol vid din provning.

    Antal
  prov
  Volym per
  prov (cl)
  Maximal
  total mängd
  per person (cl)
  Öl och vin 4–8 4 32
  Starkvin 3–6 3 18
  Spritdryck 3–6 0,5 3
 9. Kontakt

  Kontakta tillståndsenheten

  För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00, måndag 7.30–17.00, tisdag–onsdag 8.00–17.00, torsdag 8.00–19.00, fredag 8.00–17.00
  Besöksadress:
  Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Postadress:
  Uppsala kommun, miljöförvaltningen – tillståndsenheten, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - försäljning, livsmedel och

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

 • Ytterligare stöd till Uppsalas företag

  Covidpandemin har inneburit att många företag i Uppsala har en svår ekonomisk situation, inte minst inom restaurangbranschen. Därför har kommunstyrelsen idag beslutat om flera ytterligare insatser för att mildra pandemins påverkan på näringslivet i Uppsala.

Se fler nyheter