Anmäl dig till utbildningen

Anmäl dig till utbildningen

Du måste fylla i allt som är markerat med *

(10 siffror)
Fyll i för- och efternamn

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Vi samlar in uppgifterna för att administrera utbildningen i ansvarsfull servering. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Dina kontaktuppgifter lagras fram till utbildningen är genomförd och fakturorna är utskickade. Därefter raderas de.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.