Nätverk och samverkan

 1. I korthet


  I Uppsala kan du enkelt hitta rådgivning och expertstöd för att utveckla just din innovativa affärsidé, eller få hjälp att ta ditt företag till nya marknader.

  Fäll ihop
 2. Företagsfrämjande aktörer


  En del av organisationerna som kommunen samarbetar med kan, utöver att ge råd och tips i ditt företagande, hjälpa till med finansiering. En del av organisationerna stödjer en viss bransch eller en särskild målgrupp.

  Vid universiteten finns studenter som kan vara en resurs för ditt företag då de till exempel kan göra projektarbeten och examensjobb, eller vara tillfällig arbetskraft.

  Fäll ihop
 3. Lär känna fler företagare


  Det finns fler olika nätverk i Uppsala som du kan medverka i för att lära känna företagare i staden. En del nätverk kräver medlemskap och tar entréavgift vid evenemang. Kontakta respektive arrangör för mer information.

  Fäll ihop
 4. Avtalspartners


  Uppsala kommun stödjer och samarbetar med en rad aktörer som på olika sätt främjar stadens växande näringsliv. 

  Fäll ihop
 5. Projekt i samverkan


  Genom att samverka med andra aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi vill Uppsala kommun effektivt skapa nya lösningar som går att applicera på kommunens utmaningar.

  LoV-IoT

  Uppsala kommun är partner till projektet LoV-IoT som syftar till att bidra till bättre folkhälsa genom en Internet of Things (IoT)-lösning för luft- och vattenövervakning.

  Läs mer på LoV-IoTs webbplats

  SimpliCITY

  SimpliCITY är ett internationellt projekt som ska göra det enklare för medborgare att göra klimatsmarta val. 

  Läs mer på SimpliCITYs webbplats

  Fäll ihop
 6. Företagsregister


  Vill du veta hur många andra företag som finns i din bransch, och vilka de är? Eller undrar du hur omsättningen ser ut för ett visst företag, och hur många anställda de har?

  I näringslivsregistret för Uppsala finns information om aktiva företag och organisationer inom kommunen. Sök på bransch eller företagsnamn och få filtrerat innehåll direkt. Uppgifterna kommer från UC Selekt, UC AB och uppdatering sker månadsvis. 

  Se näringslivsregistret över företag i Uppsala

  Fäll ihop