Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Om du vill starta förskoleverksamhet och få bidrag för fristående förskoleverksamhet ska du göra en ansökan till utbildningsnämnden.

För att få starta en förskoleverksamhet måste du även göra en anmälan till miljöförvaltningen gällande lokaler för förskolan. Vill du hantera och servera mat måste du även registrera en livsmedelsverksamhet.

Läs om att starta förskoleverksamhet på utforare.uppsala.se

Tillsyn

Uppsala kommun är genom utbildningsnämnden tillsynsmyndighet för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som kommunen har godkänt.

Utbildningsförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Syftet med tillsynen är att säkerställa kvalitén i de fristående verksamheterna och att kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs. Tillsynsmyndigheten ska också bidra till att utveckla verksamheten genom att ge råd och vägledning.

De fristående verksamheterna besöks vart tredje till fjärde år. Efter tillsynerna får huvudmannen ett beslut, ofta med påpekanden om att åtgärda brister i verksamheten. 

Läs om hur en tillsyn går till på utforare.uppsala.se

Ta del av tillsynsbeslut

Tillsynsbesluten faller under bestämmelser i OSL (offentlighets- och sekretesslagen 2019:400). Tillsynsbesluten publiceras därför inte. Resultaten av tillsynen beskrivs övergripande läsårsvis för nämnden. I tillsynsrapporten från 2018/2019 kan du läsa vilka verksamheter som besökts och namnen på de förskolor där tillsynen har avslutats utan krav på åtgärder från huvudmannen. Läs tillsynsrapporten på utforare.uppsala.se.

Synpunkter på fristående förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Om ditt barn går i fristående förskola bör du i första hand kontakta rektorn för verksamheten om du har synpunkter eller klagomål. I andra hand kan du kontakta den som är ansvarig för verksamheten, huvudmannen.

Om du har kontaktat huvudmannens klagomålshantering och anser att dina synpunkter inte hanterats av förskolan kan du anmäla detta till Uppsala kommun. Ta kontakt med utbildningsförvaltningen.

Annan tillsyn

Skolinspektionen har tillsyn över att kommunen sköter sin tillsyn enligt skollagen.

Skolinspektionen har tillsyn över den kommunala förskolan.

Skolinspektionen webbplats

Nyheter om näringsliv och företagande

 • Rasmus tips om praktik

  Praktiken på universitetsutbildningen kan bli en snabbväg in i karriären. För Rasmus Ahlén ledde praktiken på Uppsala kommun både till bra erfarenheter och jobberbjudanden.

 • Elins tips för att få jobb efter studierna

  Många studenter väljer att lämna Uppsala efter studietiden. Men för de som väljer att bo kvar öppnar sig med stora möjligheter till jobb och boende. Elin Bergman är ekonom och valde att stanna kvar. Här berättar hon om kärleken till Uppsala, jakten på boende och hur hennes engagemang i en studentnation bidrog till att hon fick sitt första jobb efter examen.

 • Rekordmånga nya företag i Uppsala

  Samtidigt som många företagare går på knä i coronapandemins spår startas det rekordmånga nya företag i Uppsala. Cilla Franzén på Nyföretagarcentrum ser att det finns både möjligheter, behov att tänka om och tänka nytt.

Se fler nyheter

Kampanjer

Så arbetar vi med näringsliv och företagande

 • Så arbetar vi med:

  Innovation

  För att möta våra utmaningar och dra nytta av våra möjligheter så arbetar Uppsala kommun med innovation. Vi bygger upp ett stöd för innovationsarbetet som riktar sig till kommunkoncernens förvaltningar och bolag. Vi ökar också våra ansträngningar för att koppla ihop kommunens behov med de resurser som andra innovationsstödjande aktörer erbjuder.

 • Så arbetar vi med:

  Näringsliv

  Uppsala kommun har 230 000 invånare och 22 000 företag. Av dessa är 13 000 enmansföretagare. Kommunen planerar för en befolkning på 350 000 personer år 2050. Det gör oss till en av Sveriges mest expansiva kommuner.