Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ge en elev praktik på din arbetsplats

Du som företagare och arbetsgivare kan ta emot praoelever. Du registrerar ditt företag, din arbetsplats och erbjuder praoplats enkelt i en e-tjänst.

När du tar emot en praoelev kan du marknadsföra branschen som du arbetar i och skapa ett intresse för yrket hos eleverna. Visa en ungdom ditt jobb och hur det fungerar i arbetslivet. Eleverna kan bli framtida medarbetare på din arbetsplats.

Prao - samverkan mellan skola och arbetsliv

Prao (praktisk arbetslivsorientering) görs i samverkan mellan skola och arbetsliv. Kommunen söker fler praoplatser till elever.

Genom prao får eleverna en inblick i arbetslivet, kunskap om yrken och om hur arbetet i olika branscher går till. Det ger viktiga erfarenheter när eleverna ska välja utbildning och yrkesinriktning.

Prao är sammanlagt tio dagar i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Och två dagar i årskurs 7, 8 och 9 för anpassad grundskola.

Registrera ditt företag och erbjud praoplats i e-tjänst

Du registrerar ditt företag och erbjuder praoplats i e-tjänsten samverka.nu.

Inför praoperioderna får du som registrerat ditt företag eller din arbetsplats i samverka.nu ett mejl med frågan om du kan ta emot praoelever och vilka datum det gäller. Varje gång du får frågan kan du tacka ja eller nej.

Registrera ditt företag, din arbetsplats och erbjud praoplats på samverka.nu

Regler för ungas arbetsmiljö

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om vad som gäller för ungdomar och arbete.

Så får barn och ungdomar under 18 år arbeta

Regler för arbetsmiljö för unga under 18 år

Så här fungerar det om du tar emot en praoelev

Här finns information om vad som händer före, under och efter praon.

Riskbedömning

Inför praon eller i samband med att du anmält intresse för att ta emot praoelever gör du en riskbedömning på arbetsplatsen. Den skickas ut via mejl. Det är bra att göra en till riskbedömning när praoeleven är på plats. Det som är en bra arbetsuppgift för en 14-åring kan vara mindre bra för en annan 14-åring.

Praoeleven

Du får information om vilken elev som får praoplatsen i god tid. Du får också information om vem som är din kontaktperson på skolan om du har frågor före, under eller efter praon.

Före praon

Innan elevens prao börjar är det bra att förbereda er på arbetsplatsen:

 • Prata om varför ni väljer att ta emot en praoelev.
 • Diskutera arbetsuppgifter som kan vara lämpliga och hur ni kan göra så att det blir positivt för alla.
 • Utse handledare som ansvarar för eleven.
 • Lista saker som eleven behöver veta innan den börjar sin prao, till exempel arbetsmiljö, risker, sekretess och regler för mobiler, rökning.

Under praon

Under praoperioden ska du notera elevens närvaro och kontakta elevens skola om det blir problem. Kontakta också skolan om något ändras, till exempel byte av handledare och ändrade arbetstider.

Efter praon

När eleven avslutat sin prao skriver du ett kort omdöme om eleven.

Prao kommunal grundskola

Nyheter om näringsliv och företagande

 • Nytt näringslivsprogram för Uppsala kommun

  Igår antog kommunfullmäktige ett nytt näringslivsprogram som anger strategin för hur näringslivet ska fortsätta att växa hållbart och vara en drivande kraft inom Uppsala-Stockholmsregionen.

 • Fortsatt fint betyg för Uppsalas företagsklimat

  Uppsala kommun behåller sitt högre helhetsbetyg när det gäller företagsklimatet enligt Svenskt näringslivs årliga medlemsenkät som presenterades 21 maj.

 • Dialog lyckat framgångsrecept för bra företagsservice

  Kommunen använder olika dialogforum som ”Uppsala möts” för att lyssna in företagens behov av företagsservice. I går träffades chefer och myndighets-ansvariga i kommunen för att diskutera insikterna från dialogforumet tillsammans.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala möts – för dialog mellan företag och kommun

 • Welcome to Uppsala

  A place for exciting investments and a sustainable future. A place for collaborations and opportunities. A place for innovation and tradition. A place for learning and development.

 • Välkommen ​ till Uppsala!

  Det händer spännande saker i Uppsala, det har det alltid gjort. En plats för intressanta investeringar och en hållbar framtid. En plats för samarbeten och möjligheter. En plats för nyskapande och tradition. En plats för lärande och utveckling.

Så arbetar vi med näringsliv och företagande

 • Så arbetar vi med:

  Näringsliv

  Näringslivet i Uppsala har blomstrat under lång tid. Spetskompetens, entreprenörskap, upplevelser, evenemang och hela världen runt hörnet har skapat utveckling och framgång. Vi vill ge ännu bättre näring till framgången och skapa möjligheter för fortsatt utveckling. Vi lovar att göra allt för att du ska uppleva att det är här i Uppsala som du vill utveckla ditt företag. Genom relationsskapande, effektivitet och hög rättssäkerhet vill vi skapa möjligheter för dig och ditt företag att växa. Vi har nu höjt ribban med en omfattande handlingsplan med förbättringar. Vår ambition är att vara en bra affärspartner för dig och att du ska lyckas.

 • Så arbetar vi med:

  Uppsalas näringslivsprogram

  Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat, se varje mål här nedan.

 • Så arbetar vi med:

  Innovation

  Uppsala står inför stora utmaningar, precis som resten av världen. För att möta dessa utmaningar måste vi tänka nytt, testa nytt och lära nytt. Nya problem kräver nya lösningar, lokala som globala. Nu skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna vara delaktiga i utvecklingen. Tillsammans skapar vi nytt som gör skillnad.