Upphandling

Uppsala kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp av tjänster, varor och byggentreprenader. 

För att bli leverantör till Uppsala kommun måste du vara med och lämna anbud och bli tilldelad kontrakt i en upphandling. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud på våra annonserade upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Uppsala kommun använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Kommers. Där finns alla våra aktuella upphandlingar som är ute på annonsering, även för våra bolag. Om du vill se bolagens upphandlingar väljer du bolagets namn i scroll-listan till vänster på sidan.  

Se alla upphandlingar som pågår i Uppsala kommun på kommersannons.se.

För att lämna anbud skapar du först ett kostnadsfritt leverantörskonto i Kommers.
Här skapar du ett leverantörskonto. 

Vi behandlar alla anbud  på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller är med i en upphandling för första gången. Ett av de viktigaste syftena med offentlig upphandling är att främja konkurrens.

Att tänka på vid anbudsgivning

Vid anbudsgivning är det viktigt att 

  • läsa igenom förfrågningsunderlaget och eventuella bilagor noga.
  • kontakta enheten för upphandling och inköp om förfrågningsunderlaget känns otydligt eller om några av kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrens­begränsande. Alla frågor och begäran om förtydligande eller komplettering ska ställas skriftligen via Kommers.
  • lämna anbud på det efterfrågande sätt och de villkor som finns i förfrågningsunderlaget. Om anbudet inte följer de ställda krav och villkor som finns i förfrågningsunderlaget kan kommunen komma att utesluta anbudet. 

Direktupphandling

Direktupphandling är ett mindre formellt upphandlingsförfarande som kan användas om värdet på det som ska upphandlas är lägre än 534 890 kronor och det saknas ett giltigt ramavtal. Någon annonsering krävs inte utan kommunen vänder sig direkt till leverantörer på marknaden. Vid direktupphandlingar frågar kommunen flera leverantörer, vilket oftast sker via e-post eller via Kommers upphandlingssystem.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal som bestämmer villkoren för vad kommunen kan handla under en bestämd tidsperiod. Om ramavtal finns mellan kommunen och en leverantör så råder något som kallas köptrohet under själva avtalstiden. Detta innebär att kommunen inte kommer växla eller byta leverantör förrän upphandlingen av nästa ramavtal.  

För dig som levererar till kommunen

Uppsala kommun använder sig av e-handelssystemet Agresso. Det innebär att hela inköpsprocessen är elektronisk från beställning till leverans och fakturahantering. Information om avtal, leverantörer och priser finns i systemet.

Leverantörsanslutningar till Agresso

Som leverantör till Uppsala kommun måste du kunna erbjuda dina tjänster och varor via e-handel om så efterfrågas. Det kan göras på två sätt:

  • via katalog
    eller
  • via Punch Out.

Ordern går sedan till dig som leverantör direkt in i till ert ordersystem, eller så skickas den per e-post som PDF-fil till överenskommen mailadress.

Katalog

En produktkatalog kan hanteras och importeras in i Agresso via ett vanligt Excel-ark. Du som leverantör har då möjligheten att lägga upp en produktkatalog med avtalat sortiment utan att vara elektroniskt integrerad i Agresso.

Vid behov integreras er produktkatalog på ett av två kommunikationssätt som systemet stöder:

Punch Out

Punch Out innebär att leverantörens webbshop integreras med Agressos inköpsmodul. Det används när produktsortimentet är väldigt stort, uppdateras med korta intervaller eller innehåller unik funktionalitet. Systemet baseras på OCI 3.0 eller SFTI varukorg med Singel Sign On. 

Kontakta enheten för upphandling och inköp om du har frågor rörande upphandling eller e-handel.

Kontakta enheten för upphandling och inköp

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala