Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Företag, organisationer, föreningar och stiftelser som vill utföra daglig verksamhet inom ramen för eget val kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun.

 2. Förfrågningsunderlag med krav

  Utförare måste uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt i ett förfrågningsunderlag. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. Dessutom behöver utföraren ha tillstånd för verksamheten från IVO, inspektionen för vård och omsorg. 

  Förfrågningsunderlag för daglig verksamhet 2021 (PDF, 311 KB)

  Bilaga om särskilda arbetsrättsliga villkor gällande arbetstid (PDF, 381 KB) 

  Styrdokument som det hänvisas till i förfrågningsunderlaget finns på Utförarwebb vård och omsorg

 3. Ansök om godkännande

  Ansökan om godkännande ska göras via blanketten nedan. Skriv ut den, fyll i alla uppgifter, underteckna och skicka tillsammans med begärda bilagor till:

  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Blankett för ansökan om godkännande i valfrihetssystem för daglig verksamhet (PDF, 250 KB)

  Sanningsförsäkran (PDF, 70 KB)

  Referensblankett för daglig verksamhet (PDF, 232 KB) 

  Observera att det bara är den inskickade och undertecknade kompletta ansökan som att behandlas. Kompletta ansökningshandlingar prövas löpande, det finns alltså inte någon sista ansökningsdag. Ett godkännande innebär inte någon garanti för utföraren att få uppdrag. Ersättning betalas endast ut vid utförda uppdrag.

 4. Lämna uppgifter

  När ni blir godkända utförare ska ni även lämna uppgifter om er verksamhet.

  Godkända utförare av Daglig verksamhet presenteras på webben.  

 5. Ansvar för transporter

  Kommunen ansvarar själv för transporter till och från daglig verksamhet för de personer som har väsentliga svårigheter att resa på egen hand. Beslut fattas av färdtjänstandläggare på enheten för särskild kollektivtrafik.

  Resorna beviljas av färdtjänsthandläggare

  För att åka med samordnade resor till och från daglig verksamhet så behöver du ha ett giltigt färdtjänsttillstånd med tillstånd att resa till och från daglig verksamhet.

  Här kan du ansöka om färdtjänst (PDF, 250 KB)

  Du kan även ringa trafikcentralen på telefonnummer 018-727 39 00 för att få en blankett skickad till dig. Det är viktigt att det i ansökan framgår att du även vill ansöka om resor till och från daglig verksamhet.

  Särskilda behov, såsom ensamåkning och rullstolstransport, styrs av ditt färdtjänsttillstånd. Du kan ansöka om särskilda behov på ansökningsblanketten för färdtjänst.

  Avgifter

  Du betalar inget.

  Detta gäller för resorna

  Resorna ordnas inom Uppsala och i stadens närhet. Resorna görs på ett kostnadseffektivt och klimatvänligt sätt. Detta innebär planerade turer och samåkning som ska liknas vid linjebussturer.

  Du får resa två resor per dag mellan din hemadress och din dagliga verksamhet. Som hemadress räknas också korttidsvistelse och Lärvux om du meddelat det minst två veckor innan. Har du en ledarhund eller servicehund så har den rätt att åka med enligt samma regelverk som för färdtjänst. Två dagar per år har daglig verksamhet stängt på grund av planeringsdagar och då är resorna inställda. Även under sommaren, veckorna 29 – 30 är alla resor inställda.

  Tidpunkt för resor

  Resorna till och från daglig verksamhet sker under olika tidsintervaller. Du väljer ett intervall på morgonen för att åka till din dagliga verksamhet och ett intervall på eftermiddagen för att åka från din dagliga verksamhet.

  Resa till daglig verksamhet
  • 7.00 - 8.00 *
  • 8.30 - 9.15
  • 9.15 - 10.00
  • 11.30 - 12.00
  • 12.30 - 13.00

  Resa från daglig verksamhet
  • 11.30 - 12.00
  • 12.30 - 13.00
  • 13:00 - 13:45
  • 13.45 - 14.30
  • 14.30 - 15.15
  • 15.15 - 16.00

  *OBS: tiden 7.00 kan bara du som bor hemma hos familj/föräldrar välja.

  Ändring av beviljade resor

  Om du vill ändra tid, hämtadress, eller vill avsäga dig resor så ska du meddela det minst två veckor i förväg.

  Du meddelar ändringar till Transportsamordnare.

  Telefon: 018-727 85 91

  E-post: omsorgsresor@uppsala.se

  Om resorna som utförs av Trafikcentralen ska avbokas för sjukdom eller annan ledighet kontakta dem via

  Telefon: 018-727 30 30

  E-post: dagligverksamhet@uppsala.se

  Du som åker i någon av kommunens bilar ska kontakta din dagliga verksamhet som avbokar din resa.

 6. Byt och ändra

  Här finns blanketter för att byta daglig verksamhet och för att göra ändringar i befintliga avtal.

  Bytesblankett för daglig verksamhet (PDF, 134 KB)

  Ändringsanmälan för uppgifter i avtal, inom daglig verksamhet (PDF, 159 KB)

  Blanketterna skickas till

  Uppsala kommun
  Omsorgsförvaltningen
  753 75 UPPSALA

 7. Kontakt

  Johan Lönnqvist, strateg
  Telefon: 018-727 77 73
  E-post: johan.lonnqvist@uppsala.se

Nyheter om leverantör och utförare

 • Bostad, skola och information viktigt för internationella rekryteringar

  Möjligheten att få tag i bostad och skolplats för sina barn är avgörande för många personer som rekryterats internationellt av Uppsalas arbetsgivare. Nu kan båda frågorna bli enklare att hantera sedan kommunen har inlett ett nytt samarbete med en fastighetsägare och en ny internationell skola med brittisk läroplan etableras till hösten.

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

Se fler nyheter