Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Företag och organisationer som vill etablera sig såsom utförare inom ramen för Uppsalas valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun.

 2. Förfrågningsunderlag med krav

  Utförare måste uppfylla de krav som äldrenämnden fastställt. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. Kraven finns formulerade i Uppsala kommuns förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende.

  Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden (PDF, 519 KB)

 3. Ansök om godkännande

  Ansökan om godkännande som utförare ska göras via ett ansökningsformulär och ifyllda bilagor.

  Ansökningsformulär, bilaga 1 (PDF, 69 KB)

  Intyg/sanningsförsäkran, bilaga 2 (PDF, 199 KB)

  Täthetsschema för bemanning, bilaga 3 (XLSX, 6 MB)

  IT-system, bilaga 4 (PDF, 172 KB)

  Övergripande verksamheter, bilaga 5 (PDF, 112 KB)

  Kontrakt, bilaga 6 (PDF, 279 KB)

  Särskilt arbetsrättsliga villkor, bilaga 7 (PDF, 381 KB)

   

  Skicka handlingarna via e-post till lov@uppsala.se

  Observera att det bara är kompletta inskickade ansökningar som behandlas.

  Ansökningshandlingar behandlas enligt de i förfrågningsunderlaget angivna ansökningsperioder. Ett godkännande innebär inte någon garanti för utföraren att få uppdrag.

 4. Ersättning

  Uppsala kommuns kommunfullmäktige fastställer årligen ersättning för utförare inom valfrihetssystemet.

  LOV ersättning från 1 januari 2024

  Ersättningen 2 080 kronor per dygn utgår per vårddygn i vård- och omsorgsboende enligt beslut i kommunfullmäktige.

  Om en person är tillfälligt frånvarande från vård- och omsorgsboendet, utan att ha flyttat, och under längre sammanhängande period, utgår full ersättning i längst 10 dagar. Ersättningen ges när personen kommit tillbaka.

  Vid tomplats på grund av flytt eller dödsfall betalas ersättning under de fem efterföljande dagarna förutsatt att lägenheten inte beläggs på nytt. Ersättningen utgår i form av en tomplatsersättning i enlighet med det nya förfrågningsunderlaget som beslutats i kommunfullmäktige. Tomplatsersättningen är 60 procent av dygnsersättningen vilket blir 1 248 kronor per dygn.

 5. Lämna uppgifter

  I samband med ansökan om godkännande ska ni även lämna uppgifter om er verksamhet. 

  Lämna uppgifter till Hitta och jämför via formulär

  Uppgifterna visas sedan på webbplatsen

  Godkända utförare av vård- och omsorgsboenden

 6. Kontakt

  Uppsala kommun, äldreförvaltningen
  Avtal och marknad
  Telefon: 018-727 00 00
  E-post: lov@uppsala.se

Nyheter om leverantör och utförare

 • Nytt näringslivsprogram för Uppsala kommun

  Igår antog kommunfullmäktige ett nytt näringslivsprogram som anger strategin för hur näringslivet ska fortsätta att växa hållbart och vara en drivande kraft inom Uppsala-Stockholmsregionen.

 • Fortsatt fint betyg för Uppsalas företagsklimat

  Uppsala kommun behåller sitt högre helhetsbetyg när det gäller företagsklimatet enligt Svenskt näringslivs årliga medlemsenkät som presenterades 21 maj.

 • Dialog lyckat framgångsrecept för bra företagsservice

  Kommunen använder olika dialogforum som ”Uppsala möts” för att lyssna in företagens behov av företagsservice. I går träffades chefer och myndighets-ansvariga i kommunen för att diskutera insikterna från dialogforumet tillsammans.

Se fler nyheter