Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Förfrågningsunderlag

 2. Ansök om godkännande

  Företag, organisationer, föreningar och stiftelser som vill utföra daglig verksamhet inom ramen för eget val kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun.

  Ansökan kan du endast lämna in elektroniskt via Mercells anbudstjänst TendSign ─ tendsign.com.  

  Om du undrar hur du lämnar in ansökan i TendSign eller har tekniska frågor om tjänsten, kan du ställa dina frågor till Kontakta TendSign Support:

  TendSign Support har öppet vardagar 07.00─17.00. För frågor gällande förfrågningsunderlaget hänvisas den sökande till kontaktperson på vård- och omsorgsförvaltningen.

  Vi hanterar kompletta ansökningshandlingar löpande då det inte finns en specifik sista ansökningsdag. Att bli godkänd innebär inte att man är garanterad att få uppdrag. Ersättning betalas endast ut när uppdrag har utförts.

 3. Lämna uppgifter

  När ni blir godkända utförare ska ni även lämna uppgifter om er verksamhet.

  Godkända utförare av Daglig verksamhet presenteras på webben.  

 4. Ansvar för transporter

  Kommunen ansvarar själv för transporter till och från daglig verksamhet för de personer som har väsentliga svårigheter att resa på egen hand. Beslut fattas av färdtjänsthandläggare på enheten för särskild kollektivtrafik.

  Resorna beviljas av färdtjänsthandläggare

  För att åka med samordnade resor till och från daglig verksamhet så behöver du ha ett giltigt färdtjänsttillstånd med tillstånd att resa till och från daglig verksamhet.

  Här kan du ansöka om färdtjänst (PDF, 250 KB)

  Du kan även ringa trafikcentralen på telefonnummer 018-727 39 00 för att få en blankett skickad till dig. Det är viktigt att det i ansökan framgår att du även vill ansöka om resor till och från daglig verksamhet.

  Särskilda behov, såsom ensamåkning och rullstolstransport, styrs av ditt färdtjänsttillstånd. Du kan ansöka om särskilda behov på ansökningsblanketten för färdtjänst.

  Avgifter

  Du betalar inget.

  Detta gäller för resorna

  Resorna ordnas inom Uppsala och i stadens närhet. Resorna görs på ett kostnadseffektivt och klimatvänligt sätt. Detta innebär planerade turer och samåkning som ska liknas vid linjebussturer.

  Du får resa två resor per dag mellan din hemadress och din dagliga verksamhet. Som hemadress räknas också korttidsvistelse och Lärvux om du meddelat det minst två veckor innan. Har du en ledarhund eller servicehund så har den rätt att åka med enligt samma regelverk som för färdtjänst. Två dagar per år har daglig verksamhet stängt på grund av planeringsdagar och då är resorna inställda. Även under sommaren, veckorna 29 – 30 är alla resor inställda.

  Tidpunkt för resor

  Resorna till och från daglig verksamhet sker under olika tidsintervaller. Du väljer ett intervall på morgonen för att åka till din dagliga verksamhet och ett intervall på eftermiddagen för att åka från din dagliga verksamhet.

  Resa till daglig verksamhet
  • 7.00 - 8.00 *
  • 8.30 - 9.15
  • 9.15 - 10.00
  • 11.30 - 12.00
  • 12.30 - 13.00

  Resa från daglig verksamhet
  • 11.30 - 12.00
  • 12.30 - 13.00
  • 13:00 - 13:45
  • 13.45 - 14.30
  • 14.30 - 15.15
  • 15.15 - 16.00

  *OBS: tiden 7.00 kan bara du som bor hemma hos familj/föräldrar välja.

  Ändring av beviljade resor

  Om du vill ändra tid, hämtadress, eller vill avsäga dig resor så ska du meddela det minst två veckor i förväg.

  Du meddelar ändringar till Transportsamordnare.

  Telefon: 018-727 85 91

  E-post: omsorgsresor@uppsala.se

  Om resorna som utförs av Trafikcentralen ska avbokas för sjukdom eller annan ledighet kontakta dem via

  Telefon: 018-727 30 30

  E-post: dagligverksamhet@uppsala.se

  Du som åker i någon av kommunens bilar ska kontakta din dagliga verksamhet som avbokar din resa.

 5. Byt och ändra

  Här finns blanketter för att byta daglig verksamhet och för att göra ändringar i befintliga avtal.

  Bytesblankett för daglig verksamhet (PDF, 93 KB)

  Ändringsanmälan för uppgifter i avtal, inom daglig verksamhet (PDF, 312 KB)

  Ändringsanmälan kan du skicka till Uppsala kommun via e-post. Bytesblankett behöver du posta.

  Uppsala kommun
  vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 UPPSALA

  vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se

 6. Kontakt

  Joel Strandberg, strateg
  Telefon: 018-727 65 13
  E-post: joel.strandberg@uppsala.se

Nyheter om leverantör och utförare

 • Nytt näringslivsprogram för Uppsala kommun

  Igår antog kommunfullmäktige ett nytt näringslivsprogram som anger strategin för hur näringslivet ska fortsätta att växa hållbart och vara en drivande kraft inom Uppsala-Stockholmsregionen.

 • Fortsatt fint betyg för Uppsalas företagsklimat

  Uppsala kommun behåller sitt högre helhetsbetyg när det gäller företagsklimatet enligt Svenskt näringslivs årliga medlemsenkät som presenterades 21 maj.

 • Dialog lyckat framgångsrecept för bra företagsservice

  Kommunen använder olika dialogforum som ”Uppsala möts” för att lyssna in företagens behov av företagsservice. I går träffades chefer och myndighets-ansvariga i kommunen för att diskutera insikterna från dialogforumet tillsammans.

Se fler nyheter