Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Uppsala kommun köper varor och tjänster för cirka 5 - 6 miljarder kronor per år.

  För att bli leverantör till Uppsala kommun måste du vara med och lämna anbud och bli tilldelad kontrakt i en upphandling. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud på våra annonserade upphandlingar.

 2. Policy och riktlinjer för upphandling och inköp

  Uppsala kommun har en policy och riktlinjer för upphandling och inköp. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Styrdokumenten gäller för Uppsala kommunkoncern, det vill säga för samtliga nämnder och bolag.

  I styrdokumenten står det att våra upphandlingar ska ta hänsyn till

  • ekonomisk hållbarhet och näringsliv
  • social hållbarhet
  • ekologisk hållbarhet.

  Läs policyn för upphandling och inköp

  Läs riktlinjer för upphandling och inköp

 3. Pågående upphandlingar

  Uppsala kommun använder elektronisk anbudsgivning via vårt  upphandlingssystem. Där finns alla våra aktuella upphandlingar som är ute på annonsering, även för våra bolag. Om du vill se bolagens upphandlingar väljer du bolagets namn i scroll-listan till vänster på sidan.

  Se pågående upphandlingar i Uppsala kommun.

  För att lämna anbud skapar du först ett kostnadsfritt leverantörskonto i vårt upphandlingssystem.  

  Skapa ditt leverantörskonto.

  Vi behandlar alla anbud på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller är med i en upphandling för första gången. Ett av de viktigaste syftena med offentlig upphandling är att främja konkurrens.

  Att tänka på vid anbudsgivning

  Vid anbudsgivning är det viktigt att

  • läsa igenom förfrågningsunderlaget och eventuella bilagor noga.
  • kontakta enheten för upphandling och inköp om förfrågningsunderlaget känns otydligt eller om några av kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrens­begränsande. Alla frågor och begäran om förtydligande eller komplettering ska ställas skriftligen via vårt upphandlingssystem.
  • lämna anbud på det efterfrågande sätt och de villkor som finns i förfrågningsunderlaget. Om anbudet inte följer de ställda krav och villkor som finns i förfrågningsunderlaget kan kommunen komma att utesluta anbudet.
 4. Dynamiskt inköpssystem

  För upphandling av arbetsbefrämjande insatser använder Uppsala kommun ett upphandlingsförfarande som kallas dynamiskt inköpssystem.

  Leverantörer ansöker om att få vara med i systemet och kunna lämna anbud. För att kvalificera sig måste ni uppfylla kraven som kommunen har formulerat. När ett behov sedan uppstår skickar kommunen en anbudsförfrågan till alla godkända leverantörer. Om ni är intresserade kan ni lämna anbud, under förutsättning att ni uppfyller ställda krav.

  Det finns ingen begränsning på antalet leverantörer som kvalificeras och systemet är öppet för ansökningar under hela giltighetstiden. Det innebär att om ni vid en viss tidpunkt inte uppfyller ett kvalificeringskrav kan ni återkomma med en ansökan senare under avtalsperioden och godkännas då.

  Den leverantör som uppfyller ställda krav på bästa sätt tilldelas uppdraget.

  Anmälan till det dynamiska inköpssystemet sker via vårt upphandlingssystem.

  Skapa ditt leverantörskonto.

 5. Direktupphandling

  Direktupphandling är ett mindre formellt upphandlingsförfarande som kan användas om värdet på det som ska upphandlas är lägre än 700 000 kronor och det saknas ett giltigt ramavtal. Någon annonsering krävs inte utan kommunen vänder sig direkt till de leverantörer, såväl stora som små, som kan leverera enligt önskemål. Vid direktupphandlingar frågar kommunen flera leverantörer vilket oftast sker via e-post eller via vårt upphandlingssystem.

 6. Ramavtal

  Ett ramavtal är ett avtal som bestämmer villkoren för vad kommunen kan handla under en bestämd tidsperiod. Om ramavtal finns mellan kommunen och en leverantör så råder något som kallas köptrohet under själva avtalstiden. Detta innebär att kommunen inte kommer växla eller byta leverantör förrän upphandlingen av nästa ramavtal.

 7. Kontakta enheten för upphandling och inköp
  Telefon:
  018-727 00 00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala

Nyheter om leverantör och utförare

 • Innovationskonferens till Uppsala

  För första gången kommer Ignite Sweden Days att hållas i Uppsala, på Uppsala Konsert och Kongress 1–2 december. Konferensen ska inspirera till nya samarbeten mellan uppstartsbolag och stora företag eller offentlig sektor.

 • Golvlandslaget växer med Uppsala

  När Uppsala växer, växer även många företag, inte minst i byggbranschen. Golvlandslaget är ett typexempel och den stora utmaningen är att hitta nya medarbetare. En dialog som företaget nyss hade med företrädare för kommunen handlade till stor del just om det. Och om hur kommunen ska kunna bli bättre som upphandlare.

 • Högt betyg på företagsklimatet i Uppsala

  Företagens betyg på kommunens service och företagsklimatet i Uppsala har stigit stadigt de senaste tio åren. Så även 2021. Det största lyftet det senaste året har skett inom myndighetsområdena upphandling och markupplåtelse. Det visar Öppna jämförelser Företagsklimat 2021 som Sveriges kommuner och regioner publicerade idag.

Se fler nyheter