Bli sommarvikarie inom vård och omsorg

 1. I korthet


  Sommarvikarie 2018 bild

  Vi söker cirka 900 sommarvikarier så nu har du chansen att hitta jobbet som passar dig – i sommar men kanske också framåt. Erfarenhet från oss är bra för ditt cv och ger dig pengar i höst. Läs om våra olika jobb och sök direkt. Välkommen!

  Har du jobbat inom vård och omsorg tidigare? Det är en bra merit!

  Fäll ihop
 2. Hemvård


  Hemvården ger service och vård till äldre och personer med funktionsnedsättning som bor kvar i det egna hemmet. Vi har femton hemvårdskontor/områden runt om i centrala Uppsala och på landsbygden, ett av dem blir basen du utgår från i ditt arbete. Du ger service, vård och omsorg till personer som har hemvård och tar dig mellan hemmen med hjälp av cykel eller bil. Arbetsuppgifterna kan också innebära delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel att du ger medicin eller sköter om sår med stöd av sjuksköterska. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med andra undersköterskor och vårdbiträden i ditt område. Du har även stöd av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och planerare. Här blir du uppskattad för din vilja att ta dig an och lära dig nya arbetsuppgifter och för ditt fina sätt att bemöta människor.

  Fäll ihop
 3. Äldreboende


  Äldreboenden finns inom hela Uppsala, både centralt och på landsbygden. Gemensamt för alla boenden är att vi arbetar med utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av aktiviteter för att öka trivseln och den sociala samvaron. Arbetet på ett äldreboende innebär att du arbetar med omvårdnad och service men också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån de boendes individuella behov. Du kan också ge stöd vid aktiviteter som högläsning, promenader eller rörelse till musik. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med undersköterskor och vårdbiträden. I ditt arbete kommer du se till att de äldre får en trygg och meningsfull vardag.

  Fäll ihop
 4. Korttidsvård


  Det finns två typer av korttidsvård: allmän korttidsvård och växelvård. Den allmänna korttidsvården kan gälla när en person behöver mer omfattande vård och omsorg efter en sjukhusvistelse innan hen flyttar hem igen. Det kan också vara en plats för vård i väntan på en egen lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. Växelvård är stöd till personer som bor i sitt eget hem men som under kortare perioder kan behöva bo på en vårdplats för att få miljöombyte och aktiviteter. Samtidigt får anhöriga som ger personen stöd i vardagen mer egen tid och avlastning. Här kommer du att hjälpa och träna vårdtagare att göra sådant de klarar själva i vardagen, utifrån deras egna förutsättningar. Du ger stöd kring att städa, tvätta, hålla ordning och bidra till att personerna trivs. Du utför kanske vissa medicinska vårduppgifter med stöd från sjuksköterska, fysio- eller arbetsterapeut.  Du bidrar också till den sociala samvaron genom att tillsammans med de boende till exempel läsa böcker, lyssna på musik och gå på promenader.

  Fäll ihop
 5. Gruppbostäder


  På våra gruppbostäder arbetar du med personer med olika former av funktionsnedsättning som är beviljade insatser enligt LSS, lagen om stöd och service. Arbetet innebär att du ska stötta de boende att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Stödet som du ger de boende är individanpassat och du utgår ifrån den enskildes behov. I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt serviceinsatser som matlagning, städ, tvätt och stöd med personlig hygien. De boende har en egen lägenhet och i anslutning finns ett gemensamt utrymme där man kan träffas för olika aktiviteter. Du kan också få ordna gemensamma aktiviteter som till exempel promenader och utflykter tillsammans med de boende.

  Fäll ihop
 6. Servicebostäder för personer med funktionsnedsättning


  I en servicebostad klarar personen sig själv i större utsträckning än i en gruppbostad. Alla har en egen lägenhet som inte behöver ligga i direkt anslutning till det gemensamma utrymmet. Personerna som bor på ett serviceboende klarar av att bo i en egen lägenhet men behöver ha stöd från personal i närheten. Det är utifrån vars och ens enskilda behov som du kommer att stödja dem. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med att laga mat, tvätta kläder, passa tider eller läsa post. Det ingår även att göra gemensamma aktiviteter med de boende så som biobesök, restaurangbesök, uteaktiviteter, gemensamma middagar eller resor. Hos oss är det du som gör skillnad i deras liv genom att underlätta deras vardag.

  Fäll ihop
 7. Boendestöd inom socialpsykiatrin


  Boendestöd är ett stöd i och utanför den egna bostaden som riktar sig till personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Du kommer att stötta personerna utifrån deras förutsättningar och behov och bidra till att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Det gör du genom att vara ett pedagogiskt stöd i deras vardag och jobba med aktiv rehabilitering utifrån en genomförandeplan. Målet med boendestöd är att personerna ska upprätthålla och utveckla sina färdigheter och förmågor för att kunna leva så självständigt som möjligt.

  Fäll ihop
 8. Stödboende


  Det finns två stödboenden för personer som är 18 år eller äldre och har ett beroende. Idun är vårt stödboende för kvinnor. Flerstegsboendet är vårt stödboende för män, där även härbärge bedrivs både för kvinnor och män som är hemlösa. Stödboendena syftar till att ge personer med ett beroende en ordnad boendesituation med stöd av dig som personal. Personerna bor i egna lägenheter men har tillgång till gemensamma utrymmen där de kan träffa andra boenden och personalen. Målet är att de som bor här ska få en förbättrad livssituation genom ett nyktert och drogfritt boende med daglig till syn. På sikt är målet att de ska kunna bo på egen hand. Du kommer att ansvara för de boendes trygghet och välbefinnande. I dina arbetsuppgifter ingår att skapa en meningsfull, fungerande och, i så stor utsträckning som möjligt, självständig vardag genom olika insatser och stöd. Du blir en viktig del för att få deras vardag att fungera.

  Fäll ihop
 9. Trygghetsjouren


  Trygghetsjouren är vår larmcentral för de som har kommunens trygghetslarm. Den är tillgänglig 24 timmar om dygnet för att svara alla som använder trygghetslarmet. Trygghetsjourens personal förmedlar kontakten mellan personen som behöver hjälp och personal från hemvården. Dina arbetsuppgifter är att svara på inkommande trygghetslarm och även att ta emot vanliga telefonsamtal som kan komma från personer som har hemvårdsinsatser. Du har telefonen som arbetsverktyg och kontaktar de vårdgivare personen är knuten till.  Du är en viktig del i att personer med larm ska känna sig trygga och få hjälp när de behöver. Tillsammans med dina kollegor är du navet som får trygghetslarmen att fungera. 

  Fäll ihop
 10. Nattpatrull


  Nattpatrullen åker ut varje natt till personer som har beviljade hemvårdsinsatser. Du arbetar över hela Uppsala kommun mellan 21.30 och 07.30. Arbetet utförs i team och du åker tillsammans med en kollega på alla besök. I dina arbetsuppgifter ingår vård- och omsorgsinsatser, som personlig omvårdnad, service och i vissa fall delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du ger en god omvårdnad med hänsyn till personens individuella behov. Arbetsuppgifterna kan vara både planerade insatser och insatser från larm och oförutsedda behov. Du är en viktig del i att personer med hemvårdsinsatser känner sig trygga även på natten.

  Fäll ihop
 11. Personlig assistans


  Som personlig assistent kan du arbeta med människor i alla åldrar. Det kan gälla personer med behov av stöd dygnet runt eller bara vissa timmar på dygnet. Arbetet som personlig assistent innebär att du assisterar och stöttar personer med funktionsnedsättning i deras egna hem i syfte att underlätta för dem i deras vardag. Du arbetar antingen ensam eller tillsammans med en kollega. Dina arbetsuppgifter varierar utifrån individens behov, det kan innebära allt ifrån hjälp med personlig omvårdnad, hygien och hushållsarbete till olika aktiviteter och nöjen. Du kommer skapa en aktiv, meningsfull och fungerade vardag utifrån individens egna förutsättningar, förmåga och vilja.

  Fäll ihop
 12. Dagverksamheter


  Dagverksamheterna vänder sig till personer som är 65 år och äldre. Här får de äldre social samvaro, trygghet och uppmuntran. De kan delta i olika aktiviteter som kan vara kreativt skapande, musik, promenader eller en trevlig pratstund.  Bakom varje aktivitet finns ett syfte. Förutom att aktiviteterna ska ge trivsel, glädje och välmående stimulerar det också hjärna och händer, tränar figur- och färgseende. Målet är att de inte ska vara för enkla, men inte heller för svåra för de äldre. Du kommer vara den som tillsammans med andra skapar livskvalitet och trygghet för de äldre. Grunden i dina arbetsuppgifter kommer vara att skapa en meningsfull tillvaro utifrån individens behov och egen målsättning. Det är även viktigt att du låter den äldre själv bestämma och utföra de sysslor som personen fortfarande kan göra själv.

  Fäll ihop
 13. Daglig verksamhet


  På daglig verksamhet får du jobba med att stötta personer med funktionsnedsättning i deras arbete och sysselsättning. Vi har varierande arbetsplatser med olika inriktningar. Det kan vara att vara ute i skog och mark, köra post, sortera och hämta sopor, arbeta i stall eller café. Du kommer att arbeta med att ge individuellt stöd till personer med olika former av funktionsnedsättning. Du ska genom ett stödjande sätt hjälpa personerna att utföra sina arbetsuppgifter utifrån sina förutsättningar och behov. Målet är att arbetstagande ska ha så arbetsliknade uppgifter som möjligt. I arbetet ingår även stöd i planering, kommunikation, förflyttningar och personlig omvårdnad.

  Fäll ihop
 14. Sysselsättning inom socialpsykiatrin


  Det finns olika typer av sysselsättning för personer med psykisk ohälsa och varierande funktionsförmåga. Det kan vara ett caféjobb, i en secondhand-butik, att rama in tavlor eller förpacka olika produkter åt företag. Du kommer att arbeta med att ge personerna ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt genom att vara deras stöd i sysselsättningar. Tillsammans med den du ger stöd ska du se till att hen utvecklas på arbetsplatsen. Det stöd du ger är individuellt anpassat och utifrån hens behov enligt LSS, lagen om stöd och service.

  Fäll ihop