Ideellt arbete

Att vara volontär betyder att du frivilligt engagerar dig i en ideell verksamhet utan att få lön. 

Se lediga volontärsuppdrag på volontarbyran.org