Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Ledigt jobb

Avdelningschef barn- och elevhälsa Uppsala kommun

Diarienr:
UBN-2021-02344
Arbetsplats:
Utbildningsförvaltningen
Förvaltning:
Utbildningsförvaltningen
Publicerad:
Sista ansökningsdag:

Vill du vara med och bygga upp och leda framtidens barn- och elevhälsa i Uppsala kommun? Är du en kommunikativ och drivande ledare med chefserfarenhet och erfarenhet av att arbeta med elevhälsans processer? Då kan det här uppdraget vara din nya utmaning!

Utbildningsförvaltningen har förändrat sin organisation inom området stöd och support. Tre avdelningar ansvarar för olika områden: avdelning för barn- och elevhälsa, avdelning för hemkommun och avdelning för kvalitet och utveckling. Nu söker vi en chef till avdelning för barn- och elevhälsa som kan bidra till utbildningsförvaltningens fortsatta utveckling.

Avdelning för barn- och elevhälsa ansvarar för att säkerställa alla barns och elevers rätt till en god förskole- och skolgång med stöd, anpassningar och särskilda insatser utifrån ett hälsoperspektiv. Det huvudsakliga uppdraget är att stötta för-, grund- och gymnasieskolan i deras arbete med att ge stöd till barn och elever som har svårigheter att nå målen för sin utbildning och i vår nya organisation samlas dessa uppdrag i ett 0-20 års perspektiv. Inom avdelningen finns två enheter, centrala teamet och enheten för elevnära insatser.

Som avdelningschef ingår du i ledningsgruppen för förvaltningens stöd och support som leds av biträdande utbildningsdirektör, och där även avdelningscheferna för hemkommun samt kvalitet och utveckling ingår.

Ditt uppdrag

Som avdelningschef har du ledningsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du äger avdelningens alla uppdrag och leder arbetet tillsammans med dina två enhetschefer. Vi söker dig som står för ett tillitsbaserat ledarskap, vilket för oss bland annat innebär att du prioriterar handlingsutrymme för dina medarbetare och bejakar kunskapsutveckling, lärande och kunskapsöverföring på alla nivåer i verksamheten. Du arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för helhetssyn och samverkan både inom och utanför avdelningen och förvaltningen. Du bidrar också till avdelningens utveckling vad gäller kompetensutveckling, digitalisering och arbetssätt.

Några av avdelningens huvudsakliga ansvarsområden är följande:

 • sjukhusundervisning
 • skolpliktsbevakning
 • kommunala aktivitetsansvaret
 • tilläggsbelopp
 • antagning särskola
 • stöd- och konsultfunktion för pedagoger, lärare och skolledning
 • samordning och yrkesnätverk för elevhälsans professioner

Barn- och elevhälsans ledning har också identifierat några viktiga utvecklingsområden för att ytterligare förbättra stödet till skolformerna och de processer vi är ansvariga för i den nya organisationen:
 • stärka barn- och elevhälsans främjande och förebyggande insatser inom skolformerna med fokus på barn och elevers lärande
 • stärka samverkan för barn och elever med stort stödbehov
 • stötta skolorna i det förebyggande och åtgärdande arbetet med skolnärvaro
 • utveckla och utvärdera insatser kring barn och elever med NPF och andra funktionsnedsättningar
 • utveckla den regionala samverkan

I uppdraget ingår även att tillgodose kravet på att en verksamhetschef enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) för de kommunala grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolorna finns inom avdelningen. Det kan vara du som avdelningschef som själv har den rollen, men den kan också delegeras till någon annan inom avdelningen.

Du företräder Uppsala kommun i olika sammanhang, som berör avdelningens områden och frågor, såväl internt som externt, t.ex. i regional samverkan med andra aktörer. Vidare ingår även bland annat att förbereda och föredra ärenden till nämnd, utredningar, rapporter, analyser och andra uppdrag/projekt inom området.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets staber när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen, inom någon av elevhälsans professioner; skolsköterska, specialpedagog, psykolog, socionom eller annan relevant utbildning. Avslutad eller pågående statlig rektorsutbildning, samt ledarskapsutbildning är meriterande.

För att lyckas i uppdraget vill vi att du har erfarenhet av:

 • uppdrag som chef med ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi
 • arbete med elevhälsans processer på strategisk nivå
 • att presentera förslag, rapporter m.m. inför olika målgrupper på alla nivåer
 • utrednings- och analysarbete

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
 • uppdrag som chef som leder andra chefer
 • uppdrag som chef för liknande uppdrag/verksamhet
 • uppdrag som verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsverksamheten inom skolan
 • uppdrag som skolledare
 • arbete i en politiskt styrd organisation
 • att förbereda och föredra ärenden till nämnd

Det är också viktigt att du har goda kunskaper om skolans styrdokument, samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Som ledare tar du ansvar för ditt uppdrag och driver arbetet framåt för att, tillsammans med dina medarbetare, nå goda resultat. För att lyckas i ditt uppdrag är det av stor vikt att du är riktigt bra på att kommunicera på ett smidigt och konstruktivt sätt med olika målgrupper. Du är framgångsrik i din kommunikation genom att du är bra på att skapa, underhålla och utveckla goda arbetsmässiga relationer. Det är också viktigt att du har ett förhållningssätt som innebär att du ser till helheten och kan sätta saker i ett större sammanhang, kan tänka övergripande och strategiskt för att kunna fatta beslut utifrån tillgänglig information, samt förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vi förutsätter att du har en god förmåga att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Daniel Eskilson, biträdande utbildningsdirektör, 018-727 61 00, eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.

Fackliga företrädare:
Sveriges skolledarförbund, Johanna Wallin, 018-727 63 21
Lärarförbundet skolledare, Anders Ekegärd, 018-727 00 91

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation

Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lönebeskrivning: Enligt överenskommelse

Information

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

När du söker jobb hos oss vill vi att du gör detta online. Klicka på knappen nedan ”Sök jobbet”.

Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa det telefonnummer som finns angivet ovan vid "Har du frågor gällande rekryteringsprocessen/registrering av din ansökan" så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att klicka på "Sök jobbet".

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sök jobbet