Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Ledigt jobb

Kommunikationsdirektör

Diarienr:
KSN-2021-00542
Arbetsplats:
Kommunledningskontoret
Förvaltning:
Kommunledningskontoret
Publicerad:
Sista ansökningsdag:

Som kommunikationsdirektör i Uppsala kommun har du ett brett ansvar som spänner över områden såsom medborgarservice, samhällskommunikation och politisk genomslagskraft. Det handlar också om att tillvarata medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling liksom att säkerställa rätt kommunikationskanaler och rätt kompetens på alla nivåer. 

Ditt uppdrag

Du ansvarar du för att den politiskt beslutade inriktningen genomförs med fokus på resultat. Du utvecklar organisationen, driver kvalitetsutveckling och har ett tydligt grepp om ekonomin. Dina strategier och beslut grundar du på verksamhetens samlade kunskap, omvärldsbevakning och analys. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för strategisk verksamhetsplanering och uppföljning. Som kommunikationsstabens chef leder du en matrisorganisation med cirka 90 medarbetare varav fem enhetschefer.

Uppdraget innebär att leda, samordna, utveckla och följa upp Uppsala kommuns interna och externa kommunikation. Det innefattar att proaktivt arbeta med samhällskommunikation och medborgardialog, internkommunikation, kriskommunikation, marknadskommunikation och varumärkesutveckling samt medierelationerna. Uppdraget innebär också att arbeta med strategisk kommunikationsplanering för att förmedla det kommunala uppdraget. En viktig del är dessutom att utveckla kommunens digitala kommunikation utifrån bl.a. dialog och samverkan med medborgare och näringsliv, transparens och tillgänglighet samt digital inkludering.

Som kommunikationsdirektör arbetar du för Uppsala kommun som helhet. Rollen är placerad på kommunledningskontoret. Du ingår i kommunledningskontorets ledningsgrupp, i kommunledningsgruppen samt i koncernledningsgruppen där du bidrar till hela kommunens utveckling i syfte att skapa mervärden och ökad måluppfyllelse.

Du rapporterar till biträdande stadsdirektören, men i ditt dagliga arbete kommer du också att ha många andra uppdragsgivare såsom den politiska ledningen och verksamhetscheferna.

Din bakgrund

Utbildning
Du har en akademisk utbildning eller motsvarande med inriktning mot medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget.
Du behöver även ha en kompletterande ledarutbildning.

Ledarskap

 • Du har gedigen övergripande erfarenhet från att driva och leda inom kommunikationsområdet samt bred erfarenhet som ledare för en större organisation, främst från en matrisorganisation.
 • Du har erfarenhet av ledarskap på en strategisk nivå med ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi och du är van att leda genom andra chefer.
 • Du ha god erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning på strategisk nivå.
 • Erfarenhet av att leda en kommunikationsverksamhet i en kommun eller i annan miljö med politisk ledning är meriterande samt om du dessutom har erfarenhet från andra organisationer.
 • Erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete är meriterande.
Kommunikation
 • Erfarenhet av strategisk kommunikationsplanering och varumärkesarbete
 • Leda samhälls-, intern- kris- och marknadskommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå
 • Leda arbetet med medierelationer med ett proaktivt förhållningssätt
 • Erfarenhet av digitalisering av verksamhet och arbete med digital kommunikation
 • Erfarenhet som talesperson, att agera representativt mot omvärlden liksom av att hantera dialogen med olika grupper, exempelvis styrelse/politiker, allmänheten och medarbetarna
 • God svenska och engelska i tal och skrift
Verksamhet/Sammanhang
 • Gedigen förståelse för verksamhetsområdet
 • God förståelse för den kommunala styrningen
 • God förståelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Kännedom om Uppsala kommun och engagemang för det som händer i hela kommunen
Du är en dokumenterat god ledare med en coachande och involverande ledarstil som bidrar till medarbetares utveckling och leder mot gemensamma mål. Du har gedigen förståelse för vad som leder till resultat i enlighet med uppställda mål både vad avser ekonomi och kvalitet och fattar beslut utifrån tillgänglig information och relevant analys. Det är viktigt att du ser dig som en förebild för vår värdegrund – att arbeta tillsammans, göra skillnad och välkomna nyskapande. 

Upplysningar

I denna rekrytering samarbetar vi med Hammer & Hanborg. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Hammer & Hanborgs konsult: Claes Wallin, claes.wallin@hammerhanborg.com eller 070-9816712.

Välkommen med din ansökan här.  

Fackliga företrädare:
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49
SACO-rådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
DIK, Erik Önnevall, 018-727 21 85
Ledarna - Sveriges chefsorganisation, 0200–871111

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun – mitt i ett av Europas mest expansiva och kunskapsintensiva tillväxtområden. Näringslivet blomstrar med nya företag, världsledande forskning och innovationer. Människor flyttar hit och nya stadsdelar växer fram. Uppsala bygger flest bostäder per capita i Sverige. Allt detta gör dem till en av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Idag bor det 230 000 invånare i Uppsala, år 2050 beräknas Uppsalas befolkning ha ökat till 350 000 invånare.

Läs mer om Uppsala kommun här!

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse Lönebeskrivning: Enligt överenskommelse